Skördandet av organ från levande fortsätter medan bevisen röjs undan

Epoch Times specialrapport om kinesiska koncentrationsläger
 

Enligt en rapport utgiven av en särskild undersökningsgrupp har de Falun Gong-utövare som fanns i Sujiatuns koncentrationsläger, vilka Epoch Times tidigare rapporterat om, nu förflyttats. Den "Förenade kommittén för utredande av Sujiatuns koncentrationsläger och fakta om förföljelsen av Falun Gong i Kina", (fortsättningsvis kallad Kommittén för utredande av fakta) hävdar i ett uttalande från den 8 april att detta gjordes efter att avlägsnandet av organ från levande Falun Gong-utövare i Sujiatuns underjordiska koncentrationsläger exponerats, och syftet var att gömma undan bevisen.

Nyligen begav sig utländska journalister och hemliga utredare till Sujiatun. Men det kinesiska kommunistpartiets (kkp:s) Allmänna säkerhetsbyrå hade redan placerat ett stort antal civilklädda agenter runt Sujiatuns sjukhus för integrerad kinesisk och västerländsk medicin samt den närbelägna tågstationen. Agenterna låtsades vara försäljare, förbipasserande, eller rickshawförare för att på så sätt vilseleda journalister och utredare.

Kommittén för utredande av fakta kräver internationell undersökning

Kommittén för utredande av fakta vädjar i uttalandet till världssamfundet om att omedelbart inleda akuta insatser för att stoppa massakern och undersöka de brott som döljs i arbetslägren i Kinas alla större städer och provinser. Dessutom har Falun Gong-utövare begärt att kkp öppnar alla arbetsläger som håller Falun Gong-utövare fängslade, för internationell undersökning.

Sjukhus samarbetar i hemlighet med arbetsläger

Enligt kkp-källor har förfarandet med att ta organ från Falun Gong-utövare medan de ännu lever och att kremera kroppen för att förstöra bevisen pågått i arbetsläger över hela Kina. Sjukhus anslutna till lokala allmänna säkerhetsbyråer och militärpolisstationer samarbetar i hemlighet med organhandelsorganisationer i denna brottsliga hantering.

Ohämmad organskörd pågick som intensivast 2001-2003

Sedan kkp:s förre ledare Jiang Zemin officiellt trädde tillbaka från makten år 2002, har partiets förföljelse av Falun Gong mött motstånd både från internationella grupper och inifrån partiet. Sedan dess har omfattningen av organskörden från Falun Gong-utövare antingen minskat drastiskt eller blivit ännu mer dold.

I större arbetsläger var antalet fångar mellan 5 000 och 20 000

Enligt uppgifter från tvångsarbetsläger i Kina blev de större lägren som höll Falun Gong-utövare fängslade överfulla och antalet fångar var 5 000 - 20 000 i varje läger. De Falun Gong-utövare som spärrades in i Sujiatunlägret år 2001 kom från tvångsarbetsläger över hela Kina. De överfördes till Sujiatun för att antalet fångar i de andra lägren blivit för stort.

De flesta Falun Gong-utövare som valdes ut för organskörd var antingen från landsbygden, arbetslösa, outbildade eller tillhörde dem vilkas familjer inte kunde få kontakt med dem. Efter att blodprov tagits, med syfte att hitta någon Falun Gong-utövare med en blodgrupp som passade mottagarpatienten, dödades utövarna på sjukhuset samma dag som transplantationen ägde rum.

De kom aldrig tillbaka

Det brottsliga skördandet av Falun Gong-utövares inre organ har pågått i tvångsarbetsläger i så gott som alla Kinas provinser. Det är ännu okänt hur många Falun Gong-utövare som dödades under de tre åren 2001-2003. Det fanns knappast något hopp om att få leva för de utövare som man tog blodprov på och sedan förflyttade från olika tvångsarbetsläger till koncentrationsläger såsom Sujiatun, vilka tillhandahöll människokroppar för sjukhusens organskörd från levande människor.

Enligt ett vittne som avslöjat Sujiatuns skördande av levande organ var antalet Falun Gong-utövare som hölls fängslade i Sujiatunlägret cirka 6 000. När vittnet lämnade sjukhuset 2004 hade antalet minskat till runt 2 000. Drygt 4 000 Falun Gong-utövare hade kremerats efter att deras organ tagit ut.

Efter att kkp började förfölja Falun Gong i juli 1999 begav sig ett stort antal utövare, den ena efter den andra, från olika provinser till Peking för att vädja till regeringen. De genomförde fredliga demonstrationer på Himmelska fridens torg och berättade för regeringen och allmänheten att Falun Gong är välvilligt, med hopp om att kunna stoppa förföljelsen och återfå sin rätt att fritt utöva metoden. Vid den tiden sades det finnas ungefär etthundra miljoner människor som utövade Falun Gong i Kina. År 2001 uppskattades att det fanns cirka 700 000 Falun Gong-utövare från hela landet i Pekings förorter för att uppvakta regeringen.

Alla kanaler för vädjanden var emellertid blockerade och de officiella klagomålskontoren liksom Himmelska fridens torg blev platser där man arresterade Falun Gong-utövare. De som vädjade blev olagligt bortförda, häktade, brutalt slagna eller torterade till döds. Många utövare lämnade sina hem och kom aldrig tillbaka, och det fanns inga som helst uppgifter om dem därefter.

Kkp har drivit policyn att straffa alla som har kopplingar till en Falun Gong-utövare som vädjar till högre myndigheter. Falun Gong-utövare ville inte att deras företagsledare, lokala poliser, vänner eller närstående skulle bli inblandade. Därför vägrade de ofta att uppge sina namn och hemadresser. Det är därför omöjligt att avgöra exakt hur många Falun Gong-utövare som åkte till Peking, hur många som blivit arresterade eller hur många som fortfarande saknas.

De hemliga arresteringarna av ett stort antal Falun Gong-utövare, såväl som Jiang Zemins fastställda anti-Falun Gong policy att "fördärva deras rykte, ödelägga deras ekonomi, och förstöra deras kroppar", har försett organhandlare med goda förutsättningar.

Brotten pågår fortfarande i tvångsarbetsläger

Tre veckor efter att Sujiatuns koncentrationsläger avslöjades presenterade Kinas hälsominister brådstörtat en temporär föreskrift rörande mänskliga organtransplantationer men sköt upp datumet då den ska träda i kraft till 1 juli. Det finns de som misstänker att syftet med dröjsmålet är att lämna tillräckligt med tid för undanröjande av alla levande bevis.

Den 4 April blev flera Falun Gong-utövare i hemlighet förflyttade till en okänd plats efter blodprov. De hade hållits fångna i häkte nr 2 i Nangoudistriktet, i staden Fushun i Liaoningprovinsen.

Kommittén för utredande av fakta har avslöjat att sjukhus och transplantationscenter i Heilongjiang, Liaoning, Jilin, Beijing, Tianjin, Henan, Hebei, Hubei och staden Wuhan, Hunan, Shanghai, Zhejiang, Yunnan, Anhui, Shan'xi och Xinjiang opererar på övertid med att utföra transplantationer. Sjukhuspersonal berättade för en hemlig utredare från kommittén att patienter måste skynda sig om de vill ha en transplantation utförd. Personalen sade att det skulle räcka med en till två dagar för att hitta ett passande organ. De sade också att det skulle bli svårt att få ett organ efter att denna omgång kroppsdelar förbrukats.

Efter andra världskrigets slut deklarerade det internationella samfundet högtidligt att de "aldrig mer" skulle tillåta folkmord att ske. Idag, sextio år efter Nazisterna spelar historien åter upp den tragiska historien - ohyggligheterna är bortom människors föreställningsförmåga. Detta är människosläktets skam. Det är också en utmaning för allas grundläggande moral och samvete.

Källa: http://www.theepochtimes.com/news/6-4-9/40240.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.