Göteborg: Parad till stöd för mänskliga rättigheter i Kina på påskafton

Den 15 april samlades nordiska Falun Gong-utövare på Götaplatsen i Göteborg, för att hålla en parad och en manifestation till stöd åt de snart 10 miljoner kineser som gått ur det kinesiska kommunistpartiet (kkp), samt för att informera om den illegala organskörden som pågår i kinesiska arbetsläger runt om i Kina.

Paraden lämnade Götaplatsen 11.30 och marscherade bl.a. genom livliga shoppninggator, förbi Göteborgs universitet, det kinesiska konsulatet och slutligen Gustav Adolfs torg där manifestationen skulle äga rum. Vid det kinesiska konsulatet stannade tåget till och höll en mindre manifestation. Ett brev riktad till de tjänstemän som jobbar i konsulatet lästes upp utanför konsulatet av Lei Wang från Svenska Föreningen för Falun Dafa.

I brevet uppmanar föreningen konsulattjänstemännen att sluta upp med att följa kkps förföljelsepolicy utan istället inse kkps onda natur. Utredningen av koncentrationsläger för illegal organskörd har redan påbörjats, när väl bevisen är sammanställda så kommer ingen förövare att kunna komma undan rättvisan. De uppmanar de som fortfarande gör ont att genast sluta med det och inte väntar tills det blir för sent.

Under manifestationen på Gustav Adolfs torg läste en talesperson från Svenska Föreningen för Falun Dafa upp ett brev som riktas till delegaterna i ”Stockholms Internationella Forum: Att förebygga folkmord” och Göran Persson. Brevet syftar till att informera delegaterna om de alarmerande uppgifter om koncentrationsläger i Kina som nyligen framkommit. I slutet av brevet uppmanar de även delegationen att genomföra en grundlig undersökning av arbetslägren i Kina, med personal från oberoende internationella organisationer.

Talesmannen för Supporting Human Rights In China (SHRIC) poängterade i slutet av sitt tal:

”...Människorättsorganisationen SHRIC uppmanar den svenska regeringen och den svenska riksdagen att utan dröjsmål verka för att få ett slut på de här grymma brotten mot mänskligheten som den kinesiska kommunistregimen begår varje dag!”


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.