Sverige: Manifestation och namninsamling mot organskörd och arbetsläger i Kina

Den 11 april höll Falun Gong-utövare i Stockholm med omnejd återigen en manifestation på Mynttorget med anledning av koncentrations- och arbetslägren i Kina. Manifestationen fick stor uppmärksamhet och många förbipasserande stannade till att lyssna till utövarnas tal och titta på utställningen om den kinesiska kommunistregimens brutala metoder mot sitt eget folk.

När svenskar och turister fick veta sanningen om arbetslägren i Kina blev de bestörta och ansåg att brotten inte längre borde få fortsätta och de skrev gärna under utövarnas petition till den svenska regeringen där den svenska föreningen för Falun Dafa uppmanar regeringen att begära en förklaring från den kinesiska regimen angående dödande av samvetsfångar och organskörd i alla kinesiska arbetsläger; verka för att en internationell oberoende undersökning av lägren inleds samt kräva att alla samvetsfångar inom det kinesiska arbetslägersystemet och andra koncentrationsliknande läger frisläpps, samt att de ansvariga ställs inför rätta för sina brott.

Bakgrund:

Den åttonde mars avslöjade en avhoppad kinesisk journalist med insyn i regimkretsar ett hemligt koncentrationsläger i norra Kina, där man dödar personer som utövar Falun Gong genom att skörda deras organ. Dödslägret är direkt anslutet till ett sjukhus i staden Shenyang i Liaoningprovinsen. Den 31 mars kom ytterligare ett vittne, en kinesisk militärläkare inom Shenyangs militärdistrikt, med information som bekräftar koncentrationslägret Sujiatuns existens. Enligt hans kännedom finns det totalt 36 liknande koncentrationsläger runt om i Kina, där utövare av Falun Gong och andra samvetsfångar hålls inspärrade. Av lägren runtom i Kina sägs det största lägret, med kodnamnet ”672-S”, ha över 120 000 människor, bland vilka det finns Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar. Han berättar att det femte största lägret som håller Falun Gong-utövare fängslade ligger i Jiutaii i Jilinprovinsen. Enbart i det lägret finns 14 000 utövare.

Han säger vidare: – Man måste förstå [hanteringen av Falun Gong-utövarna] utifrån det senaste beslutet på KKP:s högsta nivå: KKP:s Centralkommitté beslutade att behandla Falun Gong-utövare som ”klassfiender” och att att hantera dem på alla ekonomiskt fördelaktiga sätt utan att behöva rapportera till högre myndigheter. Med andra ord, Falun Gong-utövare, liksom många verkliga förbrytare i Kina, betraktas inte längre som människor, utan som råmaterial för kommersiella produkter. De har blivit handelsvaror.

Det behövs en omedelbar aktion från omvärlden för att få till stånd en undersökning av vad som pågår i dessa dödsläger i Kina och för att rädda dem som fortfarande lever. Om vi väntar kommer med stor sannolikhet alla de som kan avslöja sanningen om vad som sker i arbetslägren att röjas ur vägen av de ansvariga. Enligt TT skall FN:s tortyrrapportör, Manfred Nowak, se närmare på uppgifterna om koncentrationsläger i Kina.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.