Meddelande: ”Committee to Investigate the Facts” meddelar vilka inrättningar som kommer att undersökas närmare till att börja med för insamling av bevis

Den 7 april 2006 publicerade Integrated Committee to Fully Investigate the Facts of the Persecution of Falun Gong in China (även kallad Committee to Investigate the Facts) ett meddelande om var insamlingen av bevis skulle inledas. Meddelandet sade att alla arbetsläger, fängelser, sjukhus och liknande inrättningar där Falun Gong-utövare hålls inspärrade är föremål för undersökning. Enligt information om förföljelsen som har sammanställts av webbsidan Minghui, visar nedanstående lista den första gruppen som kommer att undersökas:

Hebeiprovinsen:

Kaipings arbetsläger i Tangshan, även kallat Hebeiprovinsens arbetsläger nr 1;
Shijiazhuangs arbetsläger;
Beijiaos arbetsläger nr 4 i Shijiazhuang;
Wanzhuangs arbetsläger i Langfang;
Luquans arbetsläger, före detta Huailus arbetsläger i Baoding;
Handans arbetsläger;
Gaoyangs arbetsläger i Baoding;
Balizhuangs arbetsläger i Baoding;
Shijiazhuangs fängelse nr 2;
Manchengfängelset;
Baodingfängelset, även kallat Hebeis maskinverkstad och Hebeiprovinsens fängelse nr 1;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Heilongjiangprovinsen:

Wanjias arbetsläger;
Jiamusis arbetsläger;
Changlinzis arbetsläger i Harbin;
Harbins kvinnofängelse, även kallat Heilongjiangprovinsens kvinnofängelse;
Daqings arbetsläger;
Hongweixingfängelset i Daqing;
Jixis arbetsläger;
Shuanghes arbetsläger i Qiqihar;
Sidaos arbetsläger i Mudanjiang;
Yimianpos arbetsläger i Shangzhi;
Yichuns arbetsläger;
Fuyus arbetsläger i Qiqihar;
Suihuas arbetsläger;
Hegangs arbetsläger;
Xigemus arbetsläger i Jiamusi;
Harbinfängelset, före detta Harbins fängelse nr 3;
Heilongjiangprovinsens kvinnofängelse, före detta Harbins drogrehabiliteringscenter;
Limingfängelset i Harbin;
Hulanfängelset;
Tailaifängelset i Qiqihar;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Liaoningprovinsen;

Dalians arbetsläger;
Longshans arbetsläger i Shenyang;
Huludaos arbetsläger;
Panjins arbetsläger;
Caibeifängelset;
Tielings arbetsläger;
Wujiafus arbetsläger;
Guanshans arbetsläger i Changtu;
Wangtuns arbetsläger i Jinzhou;
Wujiabaozis arbetsläger i Fushun, även kallat Fushuns arbetsläger;
Anshans arbetsläger;
Chaoyangs arbetsläger;
Dabeifängelset;
Dandongs arbetsläger;
Zhangshis arbetsläger i Shenyang;
Fuxins arbetsläger;
Benxis arbetsläger;
Masanjias arbetsläger;
Shenxins arbetsläger i Shenyang;
Shenyangs fängelse nr 2;
Shenyangs fängelse nr 3;
Liaoyuans arbetsläger;
Liaoyangs arbetsläger;
Fuxins arbetsläger;
Huazifängelset i Liaoyang;
Yingkous arbetsläger;
Lingyuans fängelse nr 1;
Shenyangs kvinnofängelse;
Wafangdianfängelset;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Jilinprovinsen:

Heizuizis kvinnofängelse i Changchun;
Fenjins arbetsläger i Changchun;
Jilinfängelset;
Huanxilings arbetsläger i Jilin, även kallat Jilinprovinsens arbetsläger;
Yinmahes arbetsläger i Jiutai;
Chaoyanggous arbetsläger i Changchun;
Sipings arbetsläger;
Yanbians arbetsläger;
Tiebeifängelset i Changchun;
Jilinprovinsens kvinnofängelse, även kallat Heizuizifängelset;
Weizigous arbetsläger i Changchun;
Baiquans arbetsläger i Liaoyuan;
Xishans arbetsläger i Tonghua;
Liaoyuans arbetsläger;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Shandongprovinsen:

Shandongprovinsens arbetsläger nr 2, även kallat Wangcuns arbetsläger i Zibo;
Qiugus arbetsläger i Zibo;
Jinans kvinnofängelse;
Changles arbetsläger;
Dangjiazhuangs arbetsläger;
Jinanfängelset;
Jinans kvinnofängelse;
Qingdaofängelset, även kallat Licuns arbetsläger i Qingdao;
Jinanfängelset;
Lixiadistriktets arbetsläger för kvinnor i Jinan;
Liuchangshans arbetsläger i Jinan;
Laixifängelset;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Sichuanprovinsen;

Zizhings kvinnofängelse;
Xinhuas omskolningsfarm i Mianyanyang;
Huangxus omskolningsgrupp i Deyang;
Yaanfängelset;
Deyangfängelset;
Yangmahes omskolningsfarm i Jianyang;
Yangmafängelset i Jianyang, även kallat Yangmahes kvinnofängelse;
Wumapingfängelset i Muchuan i Leshan;
Dayans arbetsläger i Ziyang;
Nanmusis kvinnofängelse i Zizhong;
Chuanxis kvinnofängelse i Longquanyi i Chengdu;
Guangyuanfängelset;
Lingquansis interneringscenter i Suining;
Chengdus interneringscenter;
Huayings interneringscenter;
Wutongqiaodistriktets interneringscenter i Leshan;
Wanyaoshus interneringscenter i Panzhihua;
Miyis interneringscenter i Panzhihua; Budes polisenhet;
Cangxis interneringscenter;
Chongzhous interneringscenter;
Jintangs interneringscenter;
Xinjins interneringscenter;
Chengdus "center för rättsutbildning" i Huaqiao i Xinjin;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Hubeiprovinsen:

Hewans arbetsläger i Wuhan;
Xiangfans arbetsläger;
Tonghuas arbetsläger;
Guanbuqiaos arbetsläger;
Shayangs arbetsläger i Jingmen, även kallat Shayangfarmen, Qilihus arbetsläger eller Shayangs arbetsläger;
Hanyangs arbetsläger;
Wuhans kvinnofängelse;
Shiyans arbetsläger;
Huangshis arbetsläger;
Qinduankoufängelset i Wuhan;
Shizishans drogrehabiliterings- och arbetsläger, även kallat Wuhans drogrehabiliteringscenter eller Shizishans drogrehabiliteringscenter i Wuhan;
Fanjiataifängelset i Shayang;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Henanprovinsen:

Xinxiangs kvinnofängelse;
Xuchangs arbetsläger;
Pingdingshans arbetsläger, även kallat Bolous arbetsläger;
Baimiaos arbetsläger i Zhenzhou;
Anyangs arbetsläger;
Henanprovinsens arbetsläger för kvinnor nr 1, även kallat Shibalihes arbetsläger för kvinnor i Zhenzhou;
Henanprovinsens arbetsläger nr 3, även kallat Xuchangs arbetsläger;
Luoyangs arbetsläger;
Kaifengs arbetsläger;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Hunanprovinsen:

Xinkaipus arbetsläger i Changsha;
Hunanprovinsens kvinnofängelse, även kallat Changshas kvinnorfängelse;
Baimalongs arbetsläger i Zhuzhou;
Chishanfängelset; och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Peking:

Tuanhefarmen;
Tiantanghes arbetsläger i Daxing;
Xinans arbetsläger i Daxing;
Pekings arbetsläger för kvinnor;
Yanqings arbetsläger;
Chaoyangs arbetsläger;
Pekings expedieringsdivision;
Pekings rättsadministration och träningscenter;
Pekings ungdomsinterneringscenter;
Pekings omskolningsbyrå;
Ankangs mentalsjukhus;
Qinghes interneringscenter i Haidiandistriktet;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Chongqing:

Xishanpings arbetsläger;
Maojiashans arbetsläger för kvinnor, även kallat Chongqings arbetsläger för kvinnor eller Jiangbeis arbetsläger;
Yongchuanfängelset;
Dadakous interneringscenter;
Tongnans interneringscenter;
Chongqingfängelset, även kallat Danzishifängelset, före detta Sichuanprovinsens fängelse nr 2 eller Yuzhoufängelset;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Guangdongprovinsen:

Chaotous arbetsläger för kvinnor i Guangzhou, lokala invånare kallar det för Xiaodaos arbetsläger;
Sanshuis arbetsläger;
Cencuns arbetsläger;
Guangzhous arbetsläger nr 1, även kallat Chinis arbetsläger i Huadu;
Ershadaos arbetsläger för kvinnor i Guangzhou;
Longhuas arbetsläger nr 2 i Shenzhen;
Meizhous arbetsläger;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Neimenggus autonoma region:
Huhehaotes arbetsläger för kvinnor, även kallat Neimenggus arbetsläger för kvinnor eller Huhehaotes kvinnofängelse nr 1;
Tumujis arbetsläger i Zhalaite i Xingan;
Tumujis arbetsläger för kvinnor i Zhenlai;
Huhehaotes arbetsläger;
Wuyuans arbetsläger;
Chifengfängelset;
Tumujis omskolningsfarm i Chifeng;
Baoanzhaos kvinnofängelse;
Tumujis arbetsläger för kvinnor i Zhalaite;
Tumujis arbetsläger;
Aohans interneringscenter;
Chifengs interneringscenter;
Hexis interneringscenter;
Kerqindistriktets interneringscenter i Tongliao; Hongshans interneringscenter i Chifeng;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Gansuprovinsen;

Gansuprovinsens kvinnofängelse;
Tianshuifängelset;
Lanzhoufängelset; Weiwufängelset, även kallat Gansuprovinsens fängelse nr 3; Jiuquanfängelset;
Gongjiawans rättsutbildningsskola i Lanzhou;
Anningdistriktets arbetsläger i Lanzhou;
Pingantais omskolningsfarm i Lanzhou, även kallad Gansuprovinsens arbetsläger nr 1;
Gansuprovinsens arbetsläger nr 2;
Dashapingfängelset;
Lanzhous arbetsläger för kvinnor;
Dingxifängelset;
Tianshuisanfängelset;
Lanzhous interneringscenter nr 1, även kallat Xiguoyuans interneringscenter;
Yuzhongs interneringscenter i Lanzhou;
Luergous interneringscenter;
Xifengs interneringscenter;
Beidaodistriktets drogrehabiliteringscenter i Tianshui;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Jiangxiprovinsen:

Majialongs arbetsläger;
Nanchangs drogrehabiliteringscenter för kvinnor, även kallat Jiangxiprovinsens arbetsläger för kvinnor, Jiangxiprovinsens drogrehabiliteringscenter för kvinnor eller Jiangxiprovinsens arbetsläger för tvångsavgiftning;
Nanchangs kvinnofängelse;
Nanchangfängelset;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Tianjin:

Shuangkous arbetsläger i Beichendistriktet;
Banqiaos arbetsläger för kvinnor i Dagangdistriktet;
Qingbowas arbetsläger;
Qianjinfängelset i Chadianzhan i Jingshanxian, även kallat Omskolningsfarm nr 7;
Jianxins arbetsläger för kvinnor; Tanggus polisenhets interneringscenter under Tianjins polisenhet;
Fängelse nr 1 i Tianjin;
Jis interneringscenter;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Shanxiprovinsen;

Yunchengs arbetsläger;
Zhenchengs arbetsläger i Taiyuan;
Shanxiprovinsens arbetsläger för kvinnor, även kallat Xindians arbetsläger för kvinnor i Taiyuan;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Anhuiprovinsen:

Anhuiprovinsens arbetsläger för kvinnor i Hefei;
Hefeipolisens träningscenter, även kallat Anhuiprovinsens polisakademi och senare Hefeis polisskola;
Hefeis folksjukhus nr 4, ett mentalsjukhus;
Hefeis fängelse nr 4;
Baimaolings omskolningsfarm i Xuancheng;
Nuanhus arbetsläger, även kallat Nanhufarmen i Xuanzhou;
Baihufarmen i Lujiang i Chaohu;
Suzhoufängelset;
Fängelse nr 3 i Suzhou;
Bengbufängelsets sjukhus;
Tonglings folksjukhus nr 3, ett mentalsjukhus;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Guizhouprovinsen:

Zhongbas arbetsläger i Guiyang;
Guizhouprovinsens arbetsläger för kvinnor;
Duyunfängelset;
Yangaifarmen;
Sanjiangfarmen;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Jiangsuprovinsen;

Judongs arbetsläger;
Shisantous arbetsläger för kvinnor i Jurong i Zhenjiang;
Fangqiangs arbetsläger i Dafeng i Yancheng;
Nanjingfängelset;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Shanxiprovinsen:

Zaozihes arbetsläger;
Shanxiprovinsens arbetsläger för kvinnor i Xian;
Shanxiprovinsens kvinnofängelse i Bejiao i Xian;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Xinjiangs autonoma region;

Wulabos arbetsläger i Wulumuqi, även kallat Wulumuqis arbetsläger för kvinnor;
Akesus arbetsläger;
Shihezis arbetsläger; Wusus arbetsläger;
Changjizhous arbetsläger;
Fulaerjidistriktets interneringscenter i Qiqihar;
Changjis arbetsläger i Wujiaqu;
Jinyinchuans arbetsläger i Bingtuan;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Shanghai:

Qingdongfarmen;
Bailonggangs omskolningsfarm i Pudong;
Shanghais arbetsläger för kvinnor;
Shanghais arbetsläger nr 1;
Shanghais arbetsläger nr 3;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Fujianprovinsen:

Fujianprovinsens arbetsläger för kvinnor;
Rujiangs arbetsläger;
Fujianprovinsens kvinnofängelse, även kallat Fuzhous kvinnofängelse eller Fujianprovinsens fängelse nr 1;
Minxifängelset i Longyan;
Taiyus arbetsläger för kvinnor i Fuzhou;
Wanbians arbetsläger för kvinnor i Fuzhou;
Jianxins (omskolningsfängelse) sjukhus i Fuzhou;
Fuzhous mentalsjukhus för förebyggande vård;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Yunnanprovinsen:

Dabanqiaos arbetsläger för kvinnor i Kunming;
Kunmings arbetsläger för drogrehabilitering;
Yunnanprovinsens arbetsläger nr 2 i Lufeng i Chuxiongzhou;
Kunmings interneringscenter nr 2;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Guangxis autonoma region:

Guangxis arbetsläger för kvinnor;
Guangxiprovinsens arbetsläger nr 1;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Zhejiangprovinsen:

Shilipings omskolningsgrupp i Longyou;
Muoganshans arbetsläger;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Qinghaiprovinsen:

Qinghaiprovinsens arbetsläger för kvinnor;
Qinghaiprovinsens arbetsläger, även kallat Duobas arbetsläger i Xining eller Qinghaiprovinsens arbetsläger för män;
Haomenfängelset i Haibei;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Hainanprovinsen:

Hainanprovinsens arbetsläger för kvinnor;
Hainanprovinsens arbetsläger för män;
Sanyas arbetsläger;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Ningxias autonoma region:

Qiqangzis arbetsläger i Lingwubai;
Duobas arbetsläger i Xining;
och sjukhusen som ligger i eller är relaterade till dessa arbetsläger och fängelser.

Tibets autonoma region:

Lhasas arbetsläger och sjukhus, inklusive militärsjukhus som är relaterade till detta arbetsläger.

Sammanfattning:

Gruppen som leds av Jiang och Luo har missbrukat hela regeringsmaskineriet i Kina och de har utnyttjat det till att brutalt förfölja Falun Gong under närmare sju års tid. Detta ondskefulla brott är unikt i mänsklighetens historia.

Listan som publicerats här är långt ifrån heltäckande, beträffande institutioner och inrättningar som har varit delaktiga i brotten. Vi kommer snart att publicera fler listor på mål för våra undersökningar och vi vädjar också till källor och vittnen i Kina, med kunskap om förföljelsen, att förse oss med fakta om förföljelsen, relaterad information och ledtrådar.

Vi vädjar till enskilda personer och organisationer som stödjer rättvisa och samvete, att göra allt i sin makt för att stödja och hjälpa oss i våra undersökningar och insamling av bevis, i syfte att stoppa denna hänsynslösa förföljelse så snart som möjligt.

Integrated Committee to Fully Investigate the Facts of the Persecution of Falun Gong in China

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/12/71889.html
Kinesisk version: http://minghui.cc/mh/articles/2006/4/12/125078.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.