Schweiz: Exponerar kkp:s hemskheter och vädjar för att rädda Falun Gong-utövare hållna i arbetsläger i Kina

Vid den kritiska tidpunkten när det kinesiska kommunistpartiet intensifierar förföljelsen och försöker att eliminera potentiella informationskällor, för att exponera kkp:s brott och snabbt uppmana det internationella samfundet och världens folk tillsammans för att fördöma och stoppa kkp:s folkmordsbrott, satte schweiziska Falun Gong-utövare upp ett informationsbås, delade ut material och samlade namnunderskrifter på de livliga gatorna i Genève oavbrutet i nästan en hel vecka.

Många var djupt chockerade efter att hört om kkp:s hemskheter att skörda organ från levande Falun Gong-utövare för profit och kremera kvarlevorna av kroppen för att förstöra bevisen, och man skrev under sina namn en efter en för att fördöma kkp:s barbari och uttrycka stöd och sympati för Falun Gong-utövare. En lokalbo som var mycket rörd medan denne såg Falun Gong-utövare härda ut i att berätta fakta och samla namnunderskrifter i det kalla vädret, denna molniga, regniga dag, skrev under petitionen omedelbart och köpte varmt kaffe var till varje utövare för att uttrycka sympati och stöd för Falun Gong-utövare.


Utövare håller en utställning för att demonstrera organskördning från levande kroppar i arbetsläger


Folk var djupt chockerade och har en klarare bild av kkp:s onda natur

Den 13 april begav sig schweiziska Falun Gong-utövare till Genève igen för att berätta fakta efter att ha slutfört protestaktiviteten vid den kinesiska ambassaden. För att förstärka den sanningsklargörande effekten, höll utövare en utställning som spelades av verkliga människor för att demonstrera organskörd från levande Falun Gong-utövare. Många tittade på utställningen och begrundade den med bister uppsyn. De frågade antingen efter mer information från utövare eller läste sanningsklargörande material och skrev under petitionslistorna. Alltfler insåg klart den onda naturen i kkp, förföljelsen kommer verkligen att stoppas och kkp kommer definitivt att prövas i rättegång och straffas av rättvisan och historien.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32561-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.