The Epoch Times: Militärläkare avslöjar processen kring organstöld i Kina

När de gör det för första eller andra gången, är de skakiga och nervösa, men efter att ha gjort tusentals operationer, förändras allting. De blir avtrubbade i frågan om att plocka organ från levande människor och kremeringen efteråt.

Följande innehåller intern information om det kinesiska kommunistpartiets organstölder från Falungong-utövare med militära resurser. Rapporten har givits till det amerikanska Epoch Times av en militärläkare från Shenyang som tidigare har uttalat sig om KKP´s organstölder.

Kompletterande information om organskörd från Falun Gong-utövare
I slutet av förra månaden, gjorde jag ett uttalande gällande behandlingen av Falun Gong-utövare i Shenyang och några andra regioner i Kina. Här kommer jag att blottlägga ytterligare information för att underlätta för det internationella samfundet att hjälpa till att stoppa den här sortens verksamhet.

För närvarande är den största svårigheten att samla bevis för organstölderna. Bristen på bevis hindrar de relevanta organisationerna utomlands att hjälpa till att lösa problemet. När det gäller samlandet av bevis, kan jag bringa i dagen den översikt av processen hos regeringen som jag har mött, i hopp om att de relevanta organisationerna kan lära sig av detta. Av säkerhetsskäl kan jag inte blottlägga hela processen. Här kommer jag att beskriva delar av den.

1. Organstöld under tvång

Totalt sett finns det sorter av transplantatkällor; frivilliga och ofrivilliga. Emellertid enligt regeringen är alla organgivare frivilliga. Vad betyder detta? Det betyder att Falun Gong-utövare och andra fängslas under sitt riktiga namn, men när det gäller organtransplantationer används falska namn. Med andra ord skapas en falsk identitet. All falsk information som skapas är tillgängligt och en en frivillig donationsformulär skrivs under (givetvis är underskriften falsk). Jag har träffat på över 60 000 sådana dokument med falska namnunderskrifter. I alla dessa dokument står det att personen i fråga frivilligt går med på en transplantation. En del av formulären gäller även för hjärttransplantation. Många underskrifter är gjorda med samma handstil.

Dessa dokument sparas i 18 månader och måste därefter förstöras. Dokumentet sparas under tiden hos militären på regional nivå. För att få granska dokumenten krävs tillåtelse från det kinesiska kommunistpartiets topptjänstemän på lokal nivå. En sak värt att nämna är att under hela transplantationsprocessen och om operationen inte lyckas kommer alla dokument förstöras inom 72 timmar. Alla dokument och kroppen (ibland även en levande person) måste kremeras och kremeringen attesteras av den militära ledningspersonalen. Den militära personalen har ett tillstånd från Kkp´s Militära Kommitté

2. Organ erhålles från levande kroppar

Varje person som fastställs som en organkälla förflyttas från fängelset, arbetslägret eller koncentrationslägret. I denna stund förlorar personen sitt namn och tilldelas en kod vilken sammanlänkas med en falsk identitet. Personen får höra att hon/han skall genomgå en medicinsk undersökning. Undersökningen efterföljs av lokalbedövning, sedan plockas organen ut från den levande kroppen. På grund av säkerhetsskäl utslutes informationen om militärledningen.

3. Varför skiljer sig den offentliga statistiken från verkligheten?

Många människor ger akt på den av regeringen publicerade statistiken. Faktiskt överstiger de hemliga/ ”underjordiska” organtransplantatonerna många gånger de siffror som publiceras av regeringen. Till exempel om regeringen säger att det finns 30 000 fall årligen, så är den verkliga siffran omkring 110 000. Det finns ett överflöd av organkällor och det är också orsaken till att priserna för organtransplantation har minskat. Många sjukhus styrs av den militära jurisdiktionen, och medan de rapporterar några transplantationer offentligt, gör de ett stort antal transplantationer i hemlighet. Den verkliga siffran är många gånger högre än regeringens statistik. Som jag sade tidigare, betraktar inte de som gör operationen, ”organdonatorerna” som människor utan som djur. När de gör det för första eller andra gången, är de skakiga och nervösa, men efter att ha gjort tusentals operationer, förändras allting. De blir avtrubbade i frågan om att plocka organ från levande människor och kremeringen efteråt.

Sedan år 2000 görs över 85% av världens organtransplantationer från levande donatorer i Kina. Denna siffra är från ett dokument som finns inom den Militära Kommittén. Några få människor befordrades till generaler för sina ”framgångar” inom detta område.

4. Övervakning och handhavande av bevis

Som jag sade tidigare hanteras organtransplantationerna av militären. Detta system överträffar i mycket hög grad regeringens makt. Så fort någonting hemligstämplas inom det militära, är det omöjligt att skaffa sig någon ytterligare information, och jag är säker på att alla förstår hur ett militärsystem fungerar. Så vi måste byta fokus till många militära anläggningar. Dessa är de verkliga koncentrationslägren.

Detta är allt jag kommer att säga vid den här tidpunkten. Jag ber om ursäkt för på grund av säkerhetsskäl kan jag inte gå närmare in på detaljer.

.....En äldre militärläkare från Shenyang

Källa: http://www.theepochtimes.com/news/6-5-1/41053.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.