Välvilliga människor bryr sig om andra

Välvilja är viktigt inom konfucianismen. Konfucius ansåg att hög moral ofta reflekteras i en persons tankar och handlingar.

Upprätthet, ståndaktighet, anspråkslöshet och ärlighet är karaktärer som ligger nära välviljan. Å andra sidan är målande ord och smicker knappast i närheten av välviljans nivå.

Konfucius trodde att så länge en person har en önskan om att vara god kommer han inte längre att göra ont. För en gentleman med nobel karaktär är välvilja till och med ännu mer nödvändigt. "Om en gentleman slutar vara välvillig hur kan han då kallas för gentleman? En gentleman slutar inte upp med att vara välvillig ens under någon enstaka måltid."

Fan Chi ställde en fråga angående välvilja. Konfucius sade, "När du är ensam, var uppmärksam på dina handlingar. När du arbetar, var full av respekt för ditt arbete. I mötet med andra människor gör ditt allra bästa. Om du än är på en plats där människor inte uppför sig bra och är utan kultur måste du ändå hålla dig till dessa principer."

Yan Yuan ställde en fråga angående välvilja. Konfucius sade, "Besegra dina själviska begär och återvänd till hövlighetens väg". När du klarar detta kommer alla under samma himmel att inspireras att vilja bli välvilliga. Att utöva välvilja är upp till dig själv."

Yan Yuan frågade hur man skulle göra det specifikt. Konfucius sade, "Varken se, säg, gör eller lyssna på något som inte är hövligt."

Sima Niu ställde en fråga angående barmhärtighet. Konfucius sade, "En barmhärtig person tänker på vilka ord han väljer och är hänsynsfull så att han inte gör andra förlägna."

Zi Zhang ställde en fråga till Konfucius angående välvilja. Konfucius svarade, "Om du kan ha fem ädla egenskaper i den här världen, då har du uppnått välvilja. Dessa fem egenskaper är: ödmjukhet och artighet, tolerans, ärlighet och tillit, flitighet och godhjärtad omsorg."


Källa: Lun Yu

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.