Irland: Irländska folket visar stöd för de tio miljoner som trätt ur det Kinesiska kommunistpartiet

Den 29:e april 2006, höll Irlands Center för utträde ur det Kinesiska kommunistpartiet en aktivitet i Dublins centrum för att stödja för de tio miljoner människor som gått ur det Kinesiska kommunistpartiet och dess tillhörande organisationer. Aktiviteten fick stort stöd från allmänheten på Irland. De signerade brev, adresserade till den irländska premiärministern och utrikesministern, och postade breven till deras egen bekostnad. Efter att ha hört om Kkp:s organstölder från levande Falun Gong-utövare och kremeringen av deras kroppar för att förstöra bevisen, sade de att de inte kunde tro att en sådan sak kunde hända i ett civiliserat samhälle.

De visade stöd till att publicera denna grymhet och hoppades att den Irländska regeringen och den Europeiska Unionen kommer att gå framåt med att fördöma Kkp:s fruktansvärda handlingarna och stoppa förföljelsen, dödandet och tortyren av Falun Gong-utövare.

Stödjer tio miljoner utträden ur Kkp Två kvinnor kunde knappt tro nyheterna om att Kkp tar organ från levande Falun Gong-utövare Skynda på ett slut på dödandet och tortyren av Falun Gong-utövare


Undertecknar namnlistor för att stödja utträdena ur Kkp och anslutande organisationer, samt fördöma Kkp:s barbari

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32911-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.