Docent Xu Yin vid Tsinghua universitet har blivit olagligt dömd till tvångsarbetsläger

Xu Yin, docent vid civilingenjörsvetenskapsavdelningen på Tsinghua universitet, arresterades olagligt i sin bostad av den allmänna säkerhetsbyrån Hai Dings underavdelning den 14 mars 2006. Polisen beslagtog Xu Yins Falun Gong-material och den 13 april dömdes Xu till två års tvångsarbetsläger av Pekings allmänna "omskolnings"-kommitté.

Docent Xu hade tilldelats många titlar för sitt framstående arbete. Han tilldelades titlar som "avancerad arbetare" och "framstående ung lärare" vid många tillfällen, och hans bidrag till den cilila ingenjörvetenskapen erhöll flera akademiska titlar på både stad- och landsnivå. Många studenter och lärare såg på docent Xu med stor respekt.

De innehavda Falun Gong-böckerna och flygbladen gjorde att Xu Yin fråntogs alla rättigheter. Xu Yins hustru tros arbeta utomlands. Efter arresteringen blev Xu Yins fjortonårige son ensam kvar i hennet. Farföräldrarna var tvungna att skynda sig till Peking från södra Kina för att ta hand om sonen. Xu Yins far har en allvarlig ögonsjukdom som förvärrades när han fick höra talas om Xu Yins arrestering och blev tvungen att opereras. Xu Yins anhöriga är utsatta för stora påtryckningar. Föräldrarna nekades hjälp från universitetet och när de bad det rättsliga stödcentret och den allmänna säkerhetsunderbyrån om hjälp kom de heller ingen vart.

Härmed vädjar vi till omvärlden och människor med samvete att uppmärksamma människorättsbrotten i Kina och särskilt den utbredda föföljelsen mot Falun Gong- Släpp docent Xu Yin!


Adresser och telefonnummer till några av de inblandade organisationerna:

Beijing's Haidian District Custodial Center:

25 Longgang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing 100085
Center Director Bai Gang: 86-10-62902266 ext 3500 or 3582; BP:86-10-62628566-5339

Center Director Zhu Yuchao: 86-10--62902266 ext 3711

Officer Zhu Feng: 86-10-82883420
-----------------------------------------------------------------

Qinghe Police Sub-Station: 86-10-62913352
Qinghe County, Haidian District, Beijing 100085
Phone: 86-10-62913393

The Political Commissar: Jia Huping

Deputy Director in charge of persecuting Falun Gong: Zhang Shengqi

Officer: Ma Guishan
------------------------------------------------------------------


National Protection and Security Brigade of Haidian District Beijing: 86-10- 82519350 (This is the number of the staff in charge of persecuting Falun Gong)
-------------------------------------------------------------------


Public Security Bureau's Haidian Branch in Beijing: 86-10-8251911015 Chang Chun Qiao Road, Beijing 100089


Director: Jing

Director: Zhang Weigang 86-10-82519110

Political Commissar: Wang Jucheng

Discipline Inspection Committee in the Haidian Sub-Bureau: 86-10-82519180
Superintendent Haidian Sub-Bureau: 86-10-82519210


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/22/73611.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/5/126944.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.