Finland: Exponerar det Kinesiska kommunistpartiets brott på Helsingfors tågstation

Den 3:e och 4:e juni höll en grupp finska Falun Gong-utövare aktiviteter för att exponera det Kinesiska Kommunist Partiets (KKP) förföljelse av Falun Gong-utövare för det finska folket genom bildvisningar och genom att dela ut flygblad på centalstationen. De fokuserade sig särskilt på att exponera KKP:s organstölder från levande Falun Gong-utövare i arbetarläger och sjukhus och försäljningen av organen samt kremeringen av utövarnas kroppar för att förstöra bevisen.

Stannar för att läsa och få reda på sanningen


Det finska folket uppmärksammar förföljelsen av Falun Gong-utövare

Efter att ha tittat på bilderna eller läst flygbladen, skrev många människor under en petition för att motsätta sig förföljelsen. Vissa människor gick vidare för att få reda på mer från Falun Gong-utövare och frågade hur de kunde hjälpa till. Utövarna föreslog att de berättar för fler människor om Falun Gong och den brutala förföljelsen.

En grupp unga människor såg bilder på Falun Gong-utövare som blev torterade och de utbrast: "Det är så elakt! Det är fruktansvärt!"


Folk som hade förstått sanningen signerade omedelbart petitionen för att motsätta sig förföljelsen

Finska människor skrev på petitionen för att motsätta sig KKP's förföljelse av Falun Gong

När en utövare delade ut material till en finsk person, sa personen att han endast trodde på Jesus och inget annat. Utövaren förklarade att han inte försökte ändra någons tro, han ville bara att folk skulle veta sanningen om KKP:s förföljelse av människor som tror på Sanning Medkänsla och Tålamod. En finsk kvinna som redan hade förstått sanningen hjälpte utövaren med att ytterligare förklara det här för personen. Efteråt uttryckte Falun Gong-utövaren sin djupa tacksamhet till kvinnan.

När en kinesisk dam tittade på bilderna, gav en utövare henne de "Nio kommentarerna om Kommunistpartiet" och annat material. Hon tog tacksamt emot det. Sedan sade utövaren att till och med himlen vill göra slut på KKP och att elva miljoner människor redan hoppat av KKP innan dess upplösning. Kvinnan bad utövaren att hjälpa henne att göra ett allmänt tillkännagivande för att hoppa av KKP:s ungdomsparti, som hon en gång hade varit medlem i.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33587-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.