Tvångsmatning på Jinchangs interneringscenter

Den 2 januari 2001 anhöll Jinchangs polisavdelning ett dussin Falun Gong-utövare. De flesta var kvinnor. Utövarna spärrades in och man hotade dem med tvångsarbetsläger. Utövarna inledde en hungerstrejk i protest mot den olagliga förföljelsen. Det kinesiska kommunistpartiets politiska och rättsliga sekreterare i Jinchang, Wang Duoming, sade då, "Det spelar ingen roll vilken metod ni använder för att tvångsmata dem, om de än skulle dö.

Under en tredagarsperiod anlände flera personer till interneringscentret för att förfölja utövarna. Varje utövare togs till kontoret där de pressades ner mot marken. Armar och ben hölls fast utspridda och någon satte sig på utövarens mage och höll i hennes huvud och näsa. Utövaren kunde inte röra på sig och fick svårt att andas. Därefter sattes en utvigare in i utövarens mun, genom vilken man sedan tvingade ner en mixtur av torrmjölk och vitt mjöl. Efter tjugo minuter var utövaren nästan kvävd och den vita blandningen, som hade stelnat i kylan, fanns över hela hennes ansikte, hals, hår och kläder.

De sorgliga skriken ekade över interneringscentret. Hou Youfang var en av dem som utsattes för tvångsmatning med den vita mixturen. En av dem som deltog i tvångsmatningen av henne var en av hennes f d elever, som inte vågade se sin lärare i ögonen utan gömde sig bakom en dörr.

Ansvariga personer:

Wang Wanxi, the director of detention center, who has already died from karmic retribution

Detention Center in Jinchang City: 86-935-8213748

Hu Dengping, the former deputy director of detention center (now the director of Shuangwang Police Station): 86-935-7122230

Li Juhua, the physician of the detention center (She used to be a veterinarian, but as the spouse of Liu Zhiguo, the director of Jinchuan District Police Department, she got a "promotion." She was very vicious to Dafa and practitioners.

Director Liu Zhiguo: 86-935-8213993

Feng Zhiwen, a guard, presently in the Equipment Section of the Jinchuan (group) Corporation.

Wang Youxiang and Wang Mingfang, Political Security Section of Jinchang City Police Department: 86-935-8212293

Wang Duomin, the former CCP's Political & Law Secretary of Jinchang City, now the chairman of the People's Congress of Jinchang City


Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/30/129217.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/13/74402.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.