Kanada: Utredningsgrupp hoppas kunna åka till Kina för att genomföra en oberoende undersökning

Den internationella människorättsadvokaten David Matas
The Group to Investigate the CCP's Harvesting Organs from Live Falun Gong Practitioners som består av den före detta direktören för det kanadensiska utrikesministeriets Asien- och Stillahavsdivision, David Kilgour och den välrenommerade människorättsadvokaten David Matas, har skrivit till den kinesiska ambassaden i Kanada för att begära ett möte med den kinesiske ambassadören Lu Shumin. Utredningsgruppen vill genomföra en oberoende undersökning i Kina den här månaden. De kommer inom kort att publicera sin utredningsrapport som baseras på insamlade bevis.

Gruppen begär en oberoende undersökning utanför kkp:s kontroll

Kilgour och Matas skrev till den kinesiska ambassaden den 2 juni. De förklarade i brevet att de hoppades kunna besöka Kina i juni för att undersöka kkp:s organstölder från levande Falun Gong-utövare, som har resulterat i många utövares död.

De påpekade att det är en rimlig begäran att få till stånd ett möte med den kinesiske ambassadören och andra regeringstjänstemän innan de ansöker om inresetillstånd för att besöka Kina. Avsikten med mötet är att diskutera besöket och formerna för undersökningen i Kina med ambassadören.

Matas betonade kraven på en oberoende undersökning som är fri från kkp:s inblandning och manipulation. Matas förklarade att undersökningen skulle vara meningslös om kkp bestämmer vilka personer de ska träffa och tala med.

Matas uttryckte sina förhoppningar om att kunna genomföra undersökningar direkt på plats i Kina i stället för att vänta på att kkp förser dem med bevis.

Koordinatorn för The Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (CIPFG) i Kina, Yang Kaiwen, sade under en intervju att kkp alltid genomför en hel del förberedelser innan internationella grupper kommer dit, i syfte att dölja bevis på förföljelse och för att vilseleda det internationella samfundet. Kkp arrangerar resplanerna och intervjuerna för grupperna. Kkp tvingar också de som intervjuas att besvara frågorna på det sätt som kkp har förberett.

Enligt Dafa-webbsidor besökte FN:s Internationella arbetsorganisation Tuanhes tvångsarbetsläger i Peking den 9 januari 2004 för att genomföra en undersökning. Lägerledningen agerade som om Falun Gong-utövarna var en livsfarlig fiende och samlade ihop alla fängslade utövare på en särskild plats. De fick varken gå utomhus eller arbeta under perioden för besöket. De arrangerade så kallade “fria intervjuer” för den internationella utredningsgruppen. Grupp 3 hade sett till att Pan Jun från Lag- och rättsuniversitetet och Mu Yuan från Pekings teknologiska universitet som kunde besvara besökarnas frågor. De var båda före detta utövare som hade hjärntvättats och allt hade förberetts minutiöst. De hade också varnats för ”konsekvenserna” om de inte följde schemat till punkt och pricka.

Falun Gong-utövarna Zhao Ming och Chen Gang som hade fängslats illegalt i Tuanhes arbetsläger vittnade om att vakterna i lägret alltid tvingade Falun Gong-utövare att så upprätt utan att röra sig, stå framåtböjda eller springa runt på gården under långa perioder. De låste också fast utövare vid sängen under långa perioder eller spärrade in dem på extremt varma platser på sommaren. Syftet med all tortyr var att bryta ner utövarnas vilja och de använde extrema metoder. Falun Gong-utövare som misshandlades, vägrades sömn och hotades fick ibland vitt hår, tappade mycket vikt, drabbades av muskelvärk, organsdysfunktion, depression eller minnesförlust. Det värsta var inte den fysiska smärtan till följd av tortyren, som minskar med tiden, utan de psykiska och andliga skador som påverkar offrens liv under längre tid.

Yang Kaiwen använde undersökningen av Förenta nationernas särskilde tortyrrapportör, Manfred Nowak, som exempel. Han förklarade att kkp förstörde möjligheterna att genomföra en riktig undersökning. De spionerade på och bevakade utredarna. De saboterade också utredarnas planer. Dessutom hotade de personer som skulle intervjuas, samt vittnen och deras anhöriga. Det är alltså mycket viktigt att utredningsgrupper kan genomföra en oberoende undersökning som är fri från kkp:s störningar.

Att publicera utredningsrapporten är det första steget i den fullständiga undersökningen.

Två utredare arbetar med utredningsrapporten, som baseras på intervjuer med vittnen utanför Kina och en mängd insamlade bevis. Matas förklarade att de kommer att fortsätta och färdigställa rapporten oavsett om deras inresetillstånd till Kina blir godkänt eller inte.

Yang Kaiwen sade att dessa två utredare gör en oberoende undersökning. De kommer att dra sina egna slutsatser med bakgrund av bevismaterialet de samlar in. Enligt bevisen som samlats in är det ställt utan tvivel att kkp har stulit organ från Falun Gong-utövare medan de var i livet, i arbetsläger och hemliga koncentrationsläger. Eftersom det är svårt att genomföra en fullständig och oberoende undersökning i Kina, vet vi dock inte exakt graden och omfattningen av förföljelsen.

Yang berättade att publiceringen av rapporten utgör det första steget i den fullständiga undersökningen. Nästa steg är att samverka med andra grupper såsom The Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (CIPFG) och att begära ett besök i Kina för att genomföra en fullständig undersökning i samtliga arbetsläger och interneringscenter i Kina där Falun Gong-utövare hålls illegalt inspärrade.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33681-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.