Svarsbrev från Riksdagsledamot till Svenska föreningen för Falun Gong angående koncentrationsläger i Kina

Bästa..

Tack för ert brev. Era synpunkter är av stort värde för mig.

Jag ser med stor oro på de uppgifter om kinesiska koncentrationsläger som framkommer i artikeln från The Epoch Times. Kristdemokraterna har länge verkat för att Sverige ska vara tydligare i sin kritik av Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Regeringen har varit alltför undfallande i sin kritik och har låtit goda handelsrelationer snarare än respekt för de mänskliga rättigheterna diktera politiken gentemot Kina. Om Kristdemokraterna fick bestämma skulle svensk kritik av MR-situationen i Kina ges ett större utrymme och en skarpare ton. Uppgifterna om "dödsläger" i Kina bekräftar vår bild och anledning att intensifiera vårt pågående arbete.

Kristdemokraterna anser att mänskliga rättigheter bör ges större utrymme på dagordningen i Sverige och EU:s bilaterala kontakter med Kina. dessutom bör Sverige verka för att det demokratiska Taiwan ska kunna delta i FN och dess underorganisationer. Den nuvarande "ett-Kina-politiken" är oacceptabel så länge det saknas en tydlig positiv utveckling för Kina av mänskliga rättigheter och demokrati.

Vidare måste svensk kritik mot kinesiska brott mot mänskliga rättigheter göras fri från handelspolitiska avvägningar. Sverige och EU bör intensifiera sin kritik mot Kina i samband med OS i Beijing 2008 för att spelen inte ska ge ökat legitimitet åt den kinesiska regimens MR-kränkningar. Det behövs starkare etiska koder, i Sverige och globalt, för företag som vill investera i Kina. Dessa får inte bli till verktyg för att bibehålla den kinesiska regimens informationskontroll.

Kristdemokraterna har dessutom aktivt agerat för att stödja Kinas etniska och religiösa minoriteter. För mer information om vårt arbete, kontakta gärna vår riksdagsledamot Annelie Enochsson på annelie.enochsson@riksdagen.se .

Återigen vill jag tacka för ert engagemang och värdefulla arbete.

Stockholm 2006-06-13

Med vänlig hälsning

Göran Hägglund

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.