Islands största tidning publicerar ett brev som exponerar kkps ohyggligheter

Den 14 juni 2006 publicerade Islands största tidning Frettabladid en Falun Gong-utövares brev i sin helhet.

Den särskilda kommissionären i parlamentet bedömde de isländska myndighetspersonernas behandling av Falun Gong-utövare under Jiang Zemins besök på Island under sommaren 2002 som olaglig.

Det har nu gått fyra år och fortfarande kan inte de isländska ämbetsmännen korrigera sina misstag, genom att till exempel visa sin inställning till det kinesiska kommunistpartiets (kkp) nyligen avslöjade brott mot mänskliga rättigheten. Kkp-regimen, som tagit 60-80 miljoner människors liv i fredstid, anklagas idag för att göra sig ekonomiska vinster på att skörda organ från levande människor.

Enligt människorättsadvokat Georges-Henri Beauthier är dessa ohyggligheter bara en liten del av kkps förföljelse mot Falun Gong-utövare, som idag kan betecknas som folkmord. Statsterrorism är inte bara ett problem för landet självt, utan ett hot mot människorsläktets värdesystem överlag. Hotet måste tas om hand med fredliga och rättsliga medel.

Isländska myndigheter uppvisade förra sommaren att det i internationella frågor är viktigare med ett oberoende än att upprätthålla vänskapsband till en utländsk diktator. Utbyten med taiwanesiska ämbetsmän och hårda ståndpunkter inom FNs säkerhetsråd ändrade kkp-attityden. Följaktligen ställdes alla officiella besök till Island in.

Av de 60 miljonerna kkp-medlemmarna har 11 miljoner idag offentligt tagit avstånd från kkp och samtidigt riskerat sin säkerhet. Antalet avhopp ökar med ungefär 20 000 dagligen. Det är hög tid att skydda och bevara dessa människors liv och säkerhet.

Det är mitt uppriktiga hopp att de isländska myndigheterna kommer att följa isländarnas önskan att gå framåt i demokrati och med mänskliga rättigheter och fördöma oförlåtliga ohyggligheter som folkmord.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33883-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.