Storbritannien: Aktiviteter i Inverness för att exponera förföljelsen mot Falun Gong

Inverness är en liten industriort omgiven av berg i norra Skottland och besöks av många turister för sina natursköna platser

Den 24 juni var det en stor marknad på orten och många körde 100-tals mil för att besöka den. Falun Gong-utövare i Skottland satte upp ett bås med aktiviteter den här dagen och förklarade fakta om Falun Gong, avslöjade sanningen om den kinesiska kommunistregimens folkmordsförföljelse i Kina och uppmuntrade allmänheten att uppmärksamma situationen för att hjälpa till att få ett slut på den kinesiska regimens ohyggliga handel med inre organ från levande Falun Gong-utövare.

Utövare visade en bildutställning om organstölderna från levande Falun Gong-utövare på tvångsarbetsläger och om de nyligen avlöjade koncentrationslägren. Bilderna beskrev även den grymma tortyren som utövarna utsätts för på tvångsarbetslägren. Några utövare delade ut flygblad och talade med förbipasserande medan andra demonstrerade de fridsamma övningarna i Falun Gong. När folk fick veta sanningen undertecknade de petitionen mot förföljelsen för att visa sitt stöd.

Samtidigt som utövarna visade Falun Gongs övningar kom många fram för arr underteckna petitionen mot förföljelsen i Kina Förbipasserande läser om Falun Gong och det kinesiska kommunistpartiets grymma förföljelsemetoder mot utövare

Två barn lär sig Falun Gongs övningar Förbipasserande lär sig att vika lotusblommor i papper


En del förbipasserande sade, "Vi trodde att Kina hade fått mer pengar och förbättrat de mänskliga rättigheterna, men till vår besvikelse pågår de brutala grymheterna fortfarande." En annan sade, "Organstölder från levande personer kan inte tolereras. tack för informationen." Flera välkomnade utövarna åter till Inverness för att hålla en aktivitet och hjälpa människor att se Kinas människorättsituation.

En journalist från en lokaltidning kom fram och gjorde ett reportage om händelsen och tog många bilder för att sedan som han sade, skriva en särskild rapport och låta människor i Skottland få veta sanningen om Kinas människorättsituation.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33999-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.