Parlamentariker ställer frågor om det kinesiska kommunistpartiets organstölder till EU-parlamentet

Flera parlamentsledamöter kommenterar det kinesiska kommunistpartiets (kkp) organstölder från levande Falun Gong-utövare. Parlamentsledamöter har undertecknat ett fördömande uttalande och skrivit till European Friends of Falun Gong för att uttrycka deras oro.

En parlamentsledamot skrev, “ Tack för ert brev den 4:e juni angående en oberoende utredning om anklagelser om organstölder från fångar i Kina. Jag delar er oro över dessa rapporter om de förskräckliga och barbariska handlingarna. Som ni vet har EU- parlamentet tagit fram flera resolutioner som fördömer det och uppmanar till en förbättring av Kinas mänskliga rättigheter. Jag är en av de mer aktiva parlamentsledamöterna som vill se en förändring på det här området och kommer att ta upp problemet varhelst jag kan. “Han sade också: “Jag har ställt frågor till både rådet och kommissionen. Jag kommer att skicka svaren till er i sinom tid.”

Hans frågor till EU-parlamentet var:

“Är rådet medvetet om anklagelserna om ett kinesiskt fångläger för Falun Gong-utövare i Su Jia Tun, Shenyangprovinsen, som anklagas för att skörda organ från utövare till försäljning.

“Kommer rådet att ta upp dessa anklagelser med de kinesiska myndigheterna och rapportera till det EU-parlamentet vad som kommer fram?

En annan parlamentariker lade också fram följande parlamentariska frågor till det EU-parlamentet:

1.”Vad för slags kunskap har kommissionen om att organ stjäls från fångar i kinesiska fängelser?”
2.”Vad för slags kunskap har kommissionen om de kinesiska myndigheternas försäljning av inre organ från fångar?”
3.”Hur har kommissionen presenterat för den kinesiska regeringen att den vill få slut på den totalt omoraliska och oacceptabla handeln med organ från fångar i kinesiska fängelser?"

Ytterligare en annan parlamentsledamot skrev “Tack för ert senaste e-postmeddelande om organskördandet i Kina. Detta är mycket allvarliga anklagelser och saken borde undersökas.

Jag har skrivit till den kinesiska ambassadören för att forska i frågan och för att få veta vilka slags åtgärder som de kinesiska myndigheterna kommer att ta.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33722-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.