KKP fruktar ”Nio kommentarer” - Falun Gong-utövare Lu Xiangyun dömd olagligt till tre års arbetsläger

Falun Gong-utövaren Lu Xiangyun, som är över 50 år gammal, dömdes nyligen till tre års tvångsarbetsläger av Chaoyangs polisrotel. Den olagliga domen orsakades av att man hittade en kopia av ’Nio kommentarer om kommunistpartiet’ när gärningsmännen genomsökte hennes hem.

Den 18 mars 2006 arresterade poliserna från Dongbas distrikts polisstation Lu Xiangyun olagligt och genomsökte hennes hem. Man fann Falun Gong-böcker och en kopia av ’Nio kommentarer’ hos henne. Därefter fängslades Lu Xiangyun på Chaoyangs polisstation och ingen fick komma och hälsa på henne.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) är rädd för en omfattande spridning av de Nio kommentarerna. I stället för att svara öppet på det använder partiet dess fulla styrka för att arrestera folk som sprider ’Nio kommentarer’. Många Falun Gong-utövare arresterades på grund av de hade en kopia av Nio kommentarer.

Folk över hela världen vet att Pekingbor är under strikt kontroll. Till det yttre är kontrollens skäl till för att upprätthålla stabilitet i samhället. Internt är det i själva verket för att kontrollera och observera Falun Gong-utövare som sprider material som förklarar sanningen om Falun Gong. Före stora händelser som skulle lyfta partiets profil arresterades många Falun Gong-utövare. När 2008 års olympiska spel närmar sig blir undertryckandet av de boende i Peking allt hårdare. I Pekings förorter installerar man hela tiden kontrollapparater i bostadsområden. Partiet använder bostadsområdets administration, bykommittéerna, polisspioner, säkerhetsbefäl, poliser och speciella agenter från nationell säkerhetsgrupp att bevaka Falun Gong-utövare. Falun Gong-utövare arresteras olagligt nästan varje dag.

Som Falun Gong-utövare i Peking, som har upplevt olaglig förföljelse under de gångna sju åren, vill vi kalla på hjälp från den internationella olympiska kommittén och andra relaterade internationella organisationer: Vi skulle vilja att ni undersöker förhållandena för mänskliga rättigheter i Kina. För att kunna hålla olympiska spelen lovade det kinesiska kommunistpartiet (KKP) att upprätthålla ’stabilitet och säkerhet i samhället’ vilket i själva verket är den största ursäkten för att förfölja Falun Gong-utövare. På KKP:s arbetsläger har mer än hundratusen Falun Gong-utövare fängslats. Organ har skördats från tusentals levande Falun Gong-utövare och deras kroppar har bränts för att förstöra bevisen. För att avslöja KKP:s brott riskerar Falun Gong-utövare olagliga arresteringar varje dag.

Att upprätthålla social stabilitet för att ”välkomna de olympiska spelen” har blivit den senaste ursäkten för att öka förföljelsen av vänliga människor. Vi tycker att det ligger på den Internationella olympiska kommitténs och de relaterade organisationernas ansvar att hjälpa till att undersöka och stoppa brotten mot Falun Gong. Det internationella samhället får inte ignorera det faktum att KKP använder de olympiska spelen som ursäkt för att öka på förföljelsen av Falun Gong, på grund av att brotten som trampar på människornas medvetande är totalt oförenliga med de olympiska spelens anda.


Kinesisk version http://minghui.org/mh/articles/2006/6/25/131349.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/7/75173.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.