The Calgary Herald (Alberta): Nedslående redogörelser drar in Kina i organhandel

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Tisdagen den 11 juli 2006

För två månader sedan, när David Matas och jag frivilligt ville inleda vår undersökning angående påståendena om att Falun Gong-utövare faller offer för organstölder medan de är vid liv, kunde ingen av oss förvänta sig hur tillgänglig och bestörtande bevisen för anklagelserna kunde vara.

Ett av våra vittnen var en kvinna, som inte länge bor i Kina och som inte är en Falun Gong-anhängare, som sade i trovärdig och detaljerad stil att hennes ex-make hade bekänt för henne att han avlägsnat, för motsvarande hundratusentals kanadensiska dollar, hornhinnor från ca 2000 Falun Gong-fångar i nordöstra Kina under två års tid före oktober 2003 (då han vägrade fortsätta). Vi har inkluderat den nedskrivna intervjun som ett tillägg till vår rapport och den har har redigerats lite för att skydda de andra som fortfarande finns i Kina.

Den andra gruppen av bevis är bandade telefonsamtal till sjukhus, interneringsläger och ”folkdomstolar”. För att vara säkra på att den översatta transkriberingen angav exakt vad som hade sagts, följde en av oss transkriberingen i närvaro av en oberoende tolk medan han simultant översatte bandupptagningarna utan hjälp från den transkriberade texten.

Några bandade medgivanden är faktiskt rent omänskliga. Till exempel i en del av diskussionen berättade Dr. Dai på centrum för levertransplantationer på Jiaotongs universitet i Shanghai för personen som ringde i mars i år:

Person i telefon ”Jag vill veta hur länge (patienten) måste vänta (på en levertransplantation)”
Dai: ”Organleveranserna som vi har, har vi varje dag. Vi gör dem varje dag”
Person i telefon: ”Vi vill ha färska, levande organ.”
Dai: ”De är alla levande, alla levande.”
Person i telefon: ”Jag hörde att några kommer från dem som övar Falun Gong, de som är mycket friska.”
Dai: ”Ja, vi har. Jag kan inte tala direkt över telefon.”

Den tredje källan är ett antal webbsidor över hela Kina. Några togs bort efter den 9 mars (när påståenden om storskaligt organbestånd kom till ytan i världens media) men ett överraskande stort antal av dem finns fortfarande kvar.

Den Internationella Transplant Network Assistance Centres webbsida noterar att ”viscera (en ordboks definition: ’mjuka inre organ .. inkluderande hjärna, lungor, hjärta etc’) donatorer kan hittas omedelbart.” Webbsidan i staden Tianjin noterade på en sida som nu är borttagen, men som vi nu har i arkiv, att ”beräknad väntetid (för lever) i medel är två veckor.” Om man uppskattar att leverns överlevnadstid är ca 12 timmar, måste det finnas ett stort förråd av levande ”donatorer” för att kunna hålla så korta väntetider för patienter i Kina.

Den fjärde källan var Falun Gong-utövare som har lyckats undvika att blir ”donatorer.” Vi tog upp tre i rapporten men tar här fallet Yuzhi Wang, som nu är i Vancouver, som var den mesta tiden åren 2000 och 2001 i arbetsläger för att hon var Falun Gong-utövare. Till följd av vakternas piskande, råkade hon få höra doktorerna säga att hennes organ var skadade och inte skulle läka. Hennes "skötare" förlorade direkt intresset i henne. Idag hävdar hon tystlåtet att endast hennes skador på de inre organen gjorde det möjligt för henne att lämna arbetslägret och Kina för att börja ett nytt liv i Kanada.

På det hela taget hittade vi källor för ca 41 500 transplantationer gjorda i Kina mellan år 2000 (när dödandet av Falun Gong-utövare för deras vitala organ tycks ha börjat ) och år 2006 som behöver en förklaring. För att nå denna uppskattning gjorde vi det i möjligaste mån skäliga uppskattandet av organ tagna från avrättade fångar, hjärndöda patienter och frivilliga donatorer under samma period.

I vår rapport uppmuntrar vi till ett antal initiativ för att minska det som är ett uppenbart stort brott mot mänskligheten, och börjar med att be FNs speciella rapportör om tortyr och tillhörande kommitté, tillsammans med organisationer för mänskliga rättigheter som har mycket mer resurser än vad vi har för att undersöka situationen mer fullständigt.

Under tiden borde världsamfundet hålla sig borta från Kinas transplantationssektor, och vägra till exempel ge visum till läkare som vill åka till utlandet för träning eller semester, göra våra egna transplantationslagar hårdare, kräva att läkarna rapporterar när de bedömer att patienterna har fått illegala organ och försöka hindra personer från egen nationalitet att åka till Kina för organtransplantationer.

Matas-Kilgour rapporten kan hittas på: investigation.redirectme.net eller david-kilgour.com. De två bilagorna som man hänvisar till är nummer 13 och 14. Författarnas svar till respons från Kinas regering om deras rapport finns på samma ställe. David Kilgour är en tidigare statssekreterare för Asien-Stillahavsländerna och parlamentsledamot i Edmonton mellan åren 1979 och 2006.


Källa http://www.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=c54afc25-c257-4958-ae84-e7c14cec1a07

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.