Danmark: Sju års orubbliga och fridfulla protester

På eftermiddagen den 16 juli samlades danska och svenska utövare framför rådhuset i Köpenhamn för att hålla en anti-tortyrutställning och uppmärksamma det kinesiska kommunistpartiets (kkp) organstölder från levande Falun Gong-utövare.

Samtidigt som man spelade upp inspelningar om sanningen om Falun Gong berättade utövarna även själva mer ingående om förföljelsen i Kina. Sanningen chockerade alla de godhjärtade människorna som passerade förbi och mångas samveten väcktes.

De förbipasserande fick veta hur Falun Gong-utövare utsätts för allvarlig förföljelse och när de insåg sanningen ville de uttrycka sitt avståndstagande från kkps handlingar genom att skriva på namnlistor mot förföljelsen.

De danska Falun Gong-utövarna bad om allmänhetens stöd till frivilligorganisationen Allied Group to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (AGIPFGC) så att den kan fortsätta att undersöka förföljelsen på arbetslägren, fängelserna, koncentrationslägren och hjärntvättcentra utan kkps inblandning och därefter avslöja alla brott och få slut på den sju år långa förföljelsen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34469-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.