Brev från frivilligorganisation: Frige omedelbart advokat Gao Zhisheng

Öppet brev till Kinas premiärminister från ordföranden för ISHR i Tyskland
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Till: Premiärministern i Folkrepubliken Kina
WEN Jiabao Guojia Zongli
Statshuset
9 Xihuangcheng Genbeijie, Peking 100032


Ers excellens premiärminister Wen Jiabao!

Människorättsadvokat Gao Zhisheng arresterades i Shandongprovinsen den 15 augusti av polis från Peking. Han hålls fången på okänd ort och riskerar att utsättas för tortyr eller annan felaktig behandling. Hans fru och barn trakasseras oavbrutet av civilklädd polis som bevakar familjen dygnet runt.

Advokat Gao är en advokat som det kinesiska folket kan vara stolt över. Han är en ivrig förkämpe av ett rättsamhälle som präglas av rättssäkerhet. Tyvärr styrs inte Kinas folkrepublik rättssäkert. Baserat på i högsta grad riktiga iakttagelser av fakta, framförallt Gaos iakttagelser av förföljelsen mot Falun Gong, kan advokat Gao peka ut hur kinesiska myndigheter har överträtt den kinesiska lagen medan de utfört olika ohyggligheter, inklusive tortyr och dödande.

Det finns tillräckligt med fakta och bevis som styrker att hans anklagelser om de brutala brott som begås mot Falun Gong-utövare av era regeringstjänstemän är korrekta. De senaste rapporterna om organskörd från levande Falun Gong-utövare visar att grymheten och brutaliteten hos förföljelsen mot Falun Gong har nått en extrem nivå.

Gao Zhisheng är en av många människorättsadvokater i dagens Kina. Att många människorättsadvokater har gjort sina röster hörda och agerat öppet för att försvara de kinesiska medborgarnas grundläggande rättigheter, är ett tecken på att det kinesiska folkets misstro mot kommunistpartiet har stegrar sig mot en ny klimax. Flygkaptenen Yuan Sheng som lämnade Chinese Eastern Airlines efter att ha landat i Los Angeles för att söka asyl hos USA:s regeringen, är ytterliggare ett aktuellt larm till er om misstron mot KKP.

International Society for Human Rights är djupt oroat över advokat Gao och hans familjs situation. Vi uppmanar er att:

  • Omedelbart frisläppa Gao Zhisheng

  • Garantera att Gao och hans familj inte kommer att torteras eller utsättas för felaktig behandling

  • Garantera Gaos rättigheter att kunna fortsätta sitt arbete som advokatfångar

Ni som är premiärminister i Kina, ett land berömt för sin tradition att upprätthålla en hög moral och etik i det fjärran förflutna, borde ta vara på detta värdefulla tillfälle nu och agera för att stoppa alla ohyggligheter rörande kränkningar av mänskliga rättigheter och bevara de urgamla värderingarna från den kinesiska kulturen.

Er tillgivne,

Man-Yan Ng,

Ordförande

International Society for Human Rights, Frankfurt, Tyskland

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.