FDI: Falun Gong svarar på Harry Wus anklagelser

Harry Wu, chef för USA-baserade China Information Centre har gjort ett antal uttalanden som attackerar och ifrågasätter rapporter om att Falun Gong-utövare har blivit föremål för organstöld utförd av kinesiska myndigheter. Han har aktivt tagit kontakt med media och kongressledamöter i USA för att övertyga dem om att anklagelserna är falska. Han har även anklagat Falun Gong-utövare för förfalskning av berättelsen trots att de som kommit med uppgifterna om dessa övergrepp inte är Falun Gong-utövare.

Falun Dafa Information Center menar att det är dags att reagera på Wus agerande så att allmänheten får en chans att själva urskilja fakta. De skriver i ett pressmeddelande:

”Vi erkänner det arbete som Wu under åtskilliga år har utfört med att avslöja många grymheter i Kina. Det var Wu själv som för många år sedan exponerade folkrepubliken Kinas fruktansvärda tillvägagångssätt att skörda organ från dödsdömda fångar. Naturligtvis kan även småtjuvar dömas till döden i Kina och inte minst politiska fångar. År 1999 annonserade det kinesiska kommuniskpartiet (kkp) sitt mål att ”eliminera Falun Gong till varje pris”. Med kännedom om den lukrativa organhandeln bekräftade vittnenas berättelser våra största farhågor, eftersom den kinesiska regimen betraktar Falun Gong som fiende nummer ett och utövare behandlas som icke-personer som kan torteras och mördas utan konsekvenser för gärningsmännen. Under senare åren har tiotusentals oskyldiga män och kvinnor låsts in i arbetsläger utan kontakt med världen utanför eller bara försvunnit.

Mot denna bakgrund är de otäcka påståendena om organstöld från en lättillgänglig resurs av fängslade, friska människor som utövar Falun Gong inte bara trovärdiga utan också högst sannolika.

Vår reaktion på källornas berättelser var att omedelbart be USA:s regering och de internationella organisationerna om hjälp med att genomföra en undersökning. Vi blev därför chockade och förvånade när vi hörde att Wu själv har skrivit ett hemligt brev till vissa kongressledamöter för att underminera våra ansträngningar innan han ens hade en chans att tala med oss eller träffa uppgiftslämnarna… varför försökte han att dölja brevet för oss?

Faktum är att Wu verkade ha bestämt sig för att avfärda anklagelserna redan innan han fullständigt förstått situationen. I ett brev till kongressledamöterna daterat den 21 mars 2006 nämnde han att nyheten om ett koncentrationsläger i Sujiatun var fabricerad och att hans ställningstagande var grundat på ”förstahandsundersökningar”. Men i ett senare uttalande sade han att hans ”team” inte undersökte sjukhuset i Sujiatun förrän 27 mars. Källorna ansåg att Wus beteende var fientligt och vägrade att träffa honom under sådana omständigheter.

Det skall noteras att där Wu misslyckades med att finna bevis har andra funnit mycket. Mest utmärkande är de oberoende utredarna David Matas, internationell människorättsadvokat och David Kilgour, fd kanadensisk vice minister för Asien och Stillahavsområdet. I deras 140-sidiga rapport (http://investigation.go.saveinter.net) säger de:

– Vi tror att det har stulits och idag fortsätter stjälas organ i stor skala från Falun Gong-utövare… Vår slutsats kom inte från enskilda bevis utan från pusslande av samtliga bevis som vi har övervägt. Varje del av bevisen som vi har övervägt är i sig själv verifierbar och i de flesta fall obestridlig. Sammantagna målar de en negativ helhetsbild.

Apropå det faktum att journalister och diplomater som besökte Sujiatun veckorna efter de första rapporterna hade publicerats inte fann några bevis på att platsen utnyttjats för organstöld från Falun Gong-utövare, betraktar Matas och Kilgour som ett resultat av att sådana arrangerade besök är betydelselösa.

– Vi väntade oss inte att dessa besökare skulle hitta något… En operation lämnar ingen spår efter sig i operationssalen. Operationssalar städas upp och desinfekteras efter varje operation.

Matas och Kilgour vill istället lyfta fram en rad telefonintervjuer med medicinsk personal från sjukhusen runt om i tio kinesiska provinser. Under dessa intervjuer erkände personalen öppet att organ som använts i transplantationer på deras sjukhus kommer från Falun Gong-utövare.

Med allt respekt för Wus många bedrifter och den svåra tid han utstod i laogai (arbetsläger) för 20 år sedan, men saker och ting har förändrats sedan dess, ofta på ett fruktansvärt sätt. Han antar att många saker inte är genomförbara eller är falska kanske just för att han själv inte upplevde dem för 20 år sedan.

På många sätt har systemet med arbetsläger blivit mer undangömt på senare åren. Hur kan Wu veta vilka nya tortyrmetoder som används av fängelsevakter idag? Hundratusentals, om inte miljontals Falun Gong-utövare i Kina lever i den här verkligheten varje dag. De är ledsamt nog de riktiga experterna.

Wu säger att det inte finns anläggningar som kan hålla 1 000 fångar, vare sig i Sujiatun eller i dess närhet. Kina är ett stort land. Om myndigheter vill gömma fler än tusen människor från utomstående undersökare kan de göra det. I nuläget borde Wu känna till det stora nätverket av dolda tunnlar och tusentals tunnland underjordiska anläggningar i Shenyang. Även Kinas statsägda media har rapporterat mycket om detta.

I ett uttalande tycker Wu att idén om 41 500 organstölder utförda under 3 år är ”omöjligt i teori och ogenomförbart i praktik”. Om man antar att dessa offer kremeras efteråt, så har läkarna sagt att det nu är möjligt att avlägsna organ tillräckligt snabbt (cirka 20 minuter) för att uppnå detta tal.

Under hela sin karriär har Wu visat hur den kinesiska regimen inte följer regler eller lagar när det gäller behandlingen av fångar i arbetsläger. Det är därför överraskande att Wu antar att det kinesiska straffsystemet, som är nära knutet till sjukhus och arbetsläger, strikt skulle följa lagar om organtransplantation när det gäller behandlingen av anhållna Falun Gong-utövare.

Som ett resultat av Wus försök att väcka misstro mot vittnenas rapporter har några kongressledamöter valt att avfärda denna humanitära angelägenhet när de i stället skulle kunna sätta press på regimen för att stoppa sådana grymheter. Vilkas intresse tillfredställer Wu med den här kampanjen? Oavsett vilka intentioner han har är det uppenbart att hans handlingar inte har varit konstruktiva. Vi uppmanar honom att omvärdera sitt ställningstagande och i stället fortsätter att bidra med sin livslånga kunskap för att exponera kkp:s brott.

Vittnesmålen är fruktansvärda och på många sätt önskar vi alla att de inte är sanna. Men när en kinesisk kirurg utan att tveka säger till en potentiell transplantationskund att de har tillgång till levrar från Falun Gong-utövare, från levande kroppar, vad ska vi dra för slutsatser? Hur bör vi som människor och medlemmar i den internationella gemenskapen agera på den här typen av information? Att kkp spärrar in Falun Gong-utövare som djur i läger tills det är dags att slakta dem för deras organs skull är en ondska som är större än vad vi kan föreställa oss. Om det en dag blir helt avslöjat kommer det att skaka om mänskligheten in till benmärgen.

En lista med svar punkt för punkt till Harry Wus påståenden finns här


Engelsk version: http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9452

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.