FN  |  VIPs

David Kilgour vittnar om organstöld vid FN:s människorättskommission

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 20 september talade Manfred Nowak, FN:s specialrapportör om tortyr, inför FN:s människorättsråd i Gevève och berättade om det han anser vara ett omfattande användande av tortyr i Kina. Under diskussionen efteråt berättade David Kilgour, medförfattare till "Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China" för åhörarna om organstölder från Falun Gong-utövare och påpekade att den kinesiska kommunistregimens våldsamma förföljelse av Falun Gong är skrämmande.

Kilgour talar inför FN:s männsikorättsråd

Kilgour sade: "Människorättsadvokat David Matas och jag har offentliggjort en undersökningsrapport i juli angående frågan om den kinesiska kommunistregimen skördar organ från Falun Gong-utövare och därefter kremerar kropparna för att förstöra bevisen, eller inte. I vår undersökning kom vi fram till den sorgliga slutsatsen att dessa anklagelser är sanna. Vi har noggrant vägt 18 olika faktorers bevis och motbevis."

Kilgour sade att många internerade Falun Gong-utövare har genomgått fysiska undersökningar och blodtester. Eftersom de samtidigt blivit utsatta för tortyr och förtal ansåg han att dessa fysiska undersökningar inte hade gjorts för att makthavarna varit bekymrade över utövarnas hälsa.

Kilgour belyste även den extremt korta väntetiden för ett organ i Kina, på bara några dagar eller veckor, i jämförelse med månader och år i andra länder. "Detta tyder på att det finns en stor organbank i Kina", sade Kilgour.

Den oberoende kanadensiska undersökningsrapporten har fått stor uppmärksamhet inom världsamfundet och flera människorättsorganisationer och kända offentligheter har uttryckt deras stöd för yttrerligare undersökningar av brotten.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35619-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.