Radiostationen Sound of Hopes specialsändning i Österrike: Nyårshälsningar från Lärare Li Hongzhi

Detta specialutsändes i Wien och dess omgivningar den 5 januari 2006:

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har försökt att utrota den fridfulla meditationsmetoden Falun Gong i sju år. De många nyårshälsningarna till Lärare Li Hongzhi från omvärlden visar dock att Falun Gong lever och frodas och fortfarande överlever KKPs förföljelsekampanj.

De många nyårshälsningarna från dem som inte utövar Falun Gong i Kina fick grundaren till Falun Gong att sända en nyårshälsning, inte bara till sina elever, utan till alla människor i hela världen, för första gången. Många, särskilt kineserna, har skrivit tillbaka och tackat honom personligen och sagt att han och hans elever har givit dem hopp tillbaka genom Falun Gongs principer.

Falun Gong har överlevt en aldrig tidigare skådad förföljelse och visat sin inre styrka och vikten av principerna inom metoden. Tills idag har alla rörelser som förföljts av den kommunistiska regimen utplånats inom bara några månader i Kina.

Översättning av den ursprungliga hälsningen:

Mitt tack till alla levande varelser som har skickat hälsningar

Dafa-lärjungar, världens människor och alla levande varelser:

Mina hälsningar!

Tack för de hälsningar och lyckönskningar som ni har skickat! Jag hoppas innerligt att alla mina Dafa-lärjungar ska nå Fulländning! Jag hoppas innerligt att alla världens människor ska kunna bli klara över sanningen, och kunna urskilja, klart och tydligt, den ondaste demonen och det onda partiet som historien bestämde skulle hemsöka mänskligheten, som har förgiftat det kinesiska folket och hela världen, och som har förföljt Dafa-lärjungar – och på så sätt klara att överleva alla levande varelsers största katastrof genom tiderna. Jag hoppas innerligt att alla levande varelser ska bli räddade!

Alla levande varelser! Allt som ni har hoppats på, väntat på och bekymrat er över i tusentals år har kommit, och håller faktiskt på att uppenbara sig nu. Genom detta väljer var och en, vare sig det är medvetet eller ej, sin egen framtid.

Jag skulle vilja säga till er: Dafa-lärjungarna är det enda hoppet om räddning för alla levande varelser i varje region och för varje folk. Att värdesätta vad de gör är samma sak som att värdesätta er själva!

Tack än en gång för de hälsningar ni har skickat!

Li Hongzhi

1 januari 2007

*****************
Under nittiotalet utövade omkring etthundra miljoner människor Falun Gong, en fridfull meditationsmetod, för dess positiva effekter på kropp och själ. Den förre presidenten och ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, förbjöd metoden 1999. Han drog igång en olaglig aldrig tidigare skådad förföljelse av miljontals utövare. Taktikerna som har använts och används fortfarande inkluderar trakasserier, förtal, uppsägningar, avstängningar, internering och tortyr till döds.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37580-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.