Danmark: Uppmaning till Singapores myndigheter att dra tillbaka de orimliga anklagelserna mot utövare

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 25 januari 2007 samlades några danska Falun Gong-utövare vid Singapores ambassad i Köpenhamn för att överlämna ett brev från den Danska föreningen för Falun Gong till Singapores ambassadör i Danmark, Arne Simonsen, i protest mot rättegången mot sex Falun Gong-utövare som anklagas för ”olaglig samling”. De uppmanade Singapores regering att dra tillbaka de olagliga anklagelserna och inte hjälpa den kinesiska kommunistregimen att förfölja Falun Gong.

Danska Falun Gong-utövare uppmanar Singapores myndigheter att inte hjälpa den kinesiska kommunistregimen att förfölja Falun Gong

Dessa sex Falun Gong-utövare har orimligt anklagats av polisen i Singapore för att ha samlats utan tillstånd när de delade ut flygblad i Singapores centrum, för att exponera fakta om den kinesiska kommunistregimens förföljelse av Falun Gong, och ge stöd till de kineser som lämnar det kinesiska kommunistpartiet (kkp) och dess tillhörande organisationer. Rättegången var bestämd att hållas först den 22 januari 2007, i rättssal nr 35, som är den minsta av alla, med bara åtta platser. Rätten tillät inga andra, varken anhöriga, vänner eller media att närvara vid rättegången, med ursäkten att de fanns för få platser. Genom dessa sex utövares protester och genom hjälp från andra utövare runt om i världen sköts rättegången upp till den 24 januari och flyttades till en lite större rättssal med sexton platser.

Singapores regering skröt tidigare om sin demokrati, men genom den här rättegången ser man att man uppenbarligen gör allt för att blidka den kinesiska kommunistregimen. Det är en skam för Singapores historia att bara se till sina omedelbara och kortsiktliga intressen, att förtrycka sina oskyldiga medborgares rättighet att hålla en protest mot förföljelsen av Falun Gong i Kina, och att gå emot rättvisa och sitt samvete.

De danska Falun Gong-utövarna hoppas att Singapores myndigheter skall sätta stopp för det olagliga förtrycket och stödja de oskyldiga Falun Gong-utövarna tillsammans med regeringar och folk i andra länder. Att ta ansvar för nationen och dess folk. Singapores regering borde upprätthålla rättvisa och stödja mänskliga rättigheter för att få ett slut på den kinesiska kommunistregimens förföljelse mot Falun Gong-utövare så fort som möjligt.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37745-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.