Storbritannien: En europeisk del av ”Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong” har etablerats

Den europeiska delen av ”Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong” (The Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG)) etablerades officiellt framför den kinesiska ambassaden i London den 3 februari 2007.

CIPFG-Europa håller en presskonferens framför den kinesiska ambassaden i London för att tillkännage sitt officiella etablerande

Över 40 viktiga medlemmar i regeringen och framstående samhällsmedborgare från de europeiska länderna har gått med i CIPFG-Europa. Detta medräknat parlamentsmedlemmar, senatorer, advokater, präster, ordförande för NGO’s, doktorer, författare, journalister och personal för stora företag och regeringar i ett dussintals länder.

Grupper, organisationer och politiker från över ett dussin Europeiska länder skickade brev för att uttrycka sitt stöd för etableringen. Brev från bland annat United Nations Association of World Citizens, the International Society for Human Rights i Tyskland, the Eurotransplant Foundation i Holland, Association Supporting Chinese Human Rights i Sverige, Europaparlamentets vice talman Edward MacMillan-Scott, Medlemmar av parlamentet i Storbritannien, Holland och Belgien, och Irish medical experts, lästes högt på presskonferensen.

Europaparlamentets vice talman Edward McMillan-Scott sade i sitt brev att Kinas militära system är delaktiga i att döda fångar, speciellt fängslade Falun Gong-utövare, och till och med stjäl organen från levande människor.

”The German International Human Rights Association” sade i sitt brev att de uppmuntrar alla länder att göra allt de kan för att samla in bevis från arbetsläger och koncentrationsläger som ännu inte avslöjats. De föreslog att ”the International Committee of the Red Cross” tillsammans med ”the United Nations Special Rapporteur on Torture” skulle starta en utredning i Kina.

Experter säger att den kinesiska kommunistregimen har etablerat stora levande organbanker. Yang Feng, som för tillfället är bosatt i London, arresterades olagligt och sändes till två års tvångsarbete i Kina på grund av att hon övar Falun Gong. Hon har tvingats genomlida tortyr och släpptes efter internationella påtryckningar. Yang Feng säkrar att Falun Gong-utövare i fängelser, inklusive honom själv, genomgår väldigt noggranna fysiska undersökningar. Yang sade att när de kom till tvångsarbetslägrets expeditionsavdelning genomfördes en fysisk undersökning som bland annat innehöll blodtest. Kontrollerna på avdelningen var strikta och efter blodtesterna genomfördes flera kontroller.

Viceordföranden, John, i CIPFG-Europa sade att flera oberoende undersökningar utförts av David Kilgour och David Matas från Kanada och att en utförts av Europaparlamentarikern Edward Mcmillian-Scott. Deras rapporter visade på att den systematiska förföljelsen av Falun Gong-utövare har pågått en lång period. Deras rapporter visar även på att den kinesiska kommunistregimen tar organ från levande Falun Gong-utövare för att sälja utomlands.

John förklarade att Kilgour och Matas publicerat en uppdaterad version av sin rapport den 31 januari 2007. Denna uppdatering innehåller mer bevis för att den olagliga organhandeln pågår.

John hoppas att CIPFG som nyligen etablerats i Nordamerika, Australien, Asien och Europa kan ta täten i att avslöja de grymheter som begås av den kinesiska kommunistregimen och låta de som har begått de värsta och seriösaste kränkningarna av mänskliga rättigheter blir straffade i enlighet med lagen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37890-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.