Storbritannien: Liang Wenjian och hennes make har blivit olagligt internerade av KKP

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Liang Wenjian och hennes make har blivit olagligt dömda till två års tvångsarbete av den Allmänna Säkerhetsbyrån i Guangzhou. Deras familj har varken fått någon information eller tillåtits att träffa dem innan domen. De hade ingen aning om var paret hölls fångna. Så snart hon fick informationen skickade den brittiska medborgaren Jane Liang, Liang Wenjians syster, ett brev till den brittiska regeringen och bad om hjälp.

Liang Wenjian och hennes make

Vid tolvtiden den 10 februari 2007 kom mer än tio civilklädda poliser från Guangzhous Allmänna Säkerhetsbyrå och bröt sig in i och genomsökte Liang Wenjians och Lin Zhiyongs bostad utan att identifiera sig. Paret är Falun Gong-utövare. De anklagas för att ha skapat en olaglig folksamling och fördes iväg av de civilklädda poliserna tillsammans med deras fem eller sex vänner till Dashis polisstation i Fanyu.

Under den månad som följde fick deras anhöriga inte ens veta var paret befann sig. Trots att familjen krävde ett svar fick de ingenting veta. Det är bara nyligen, när paret olagligt dömts till två års tvångsarbete, som de fått informationen. När Jane Liang, Liang Wenjians syster, fick informationen, skrev hon genast till den brittiska regeringen för att be om hjälp.

Jane sade, ”Så fort jag fick veta att min syster och svåger hade arresterats skrev jag till parlamentsledamöter, parlamentariker i Europaparlamentet, Storbritanniens utrikesdepartement och kommunfullmäktige. Den tredje dagen efter att min syster arresterades skrev Roger Helmer, en ledamot i det Europaparlamentet, till det kinesiska kommunistpartiets (KKPs) ambassadör i EU och London och bad om en förklaring. Min parlamentsledamot sade att (den kinesiska polisen) fört bort människor från deras hem och dömt dem till två års tvångsarbetsläger utan någon rättslig process. Det kan inte accepteras. Det är att göra inverkan på de mest basala rättigheterna. Han bad det brittiska utrikesutskottet att uttala sin oro till de kinesiska myndigheterna. Jag har även fått många stödjande brev från kommunpolitikerna. Nu påbörjas en räddningsaktion utomlands.”

I en intervju av Sound of Hope, en internationell radiostation, om det här fallet, sade han, ”Under föregående år har jag uttryckt min oro över Falun Gong-utövarnas situation i Kina, men olyckligtvis fått samma svar varje gång. Det som skiljer denna gång från de tidigare är att jag känner Sao Li, Jane Liangs make, ganska väl. När jag fick veta att en anhörig till honom förföljs i Kina kunde jag skriva brev till de kinesiska ambassaderna i Bryssel och London för att be om en förklaring. Samtidigt hoppas jag att de behandlar Liang Wenjian och Lin Zhiyong väl och släpper dem så fort som möjligt.”

Det är inte första gången som Liang Wenjian och hennes make han blivit olagligt frihetsberövade av KKP som följd av deras beslutsamhet att fortsätta deras utövning av Falun Gong. För tre år sedan fördes Liang Wenjian bort och dömdes till två år. Det var Jane Liang, hennes syster i Storbritannien, som gjorde allt för att rädda henne från utlandet. Den gången uppmärksammade brittisk media fallet.

Helmer fortsatte, ”Aktioner utomlands för Falun Gong-utövarna som förföljs i Kina kommer att stödjas av alla regeringar i Europa och jag hoppas att media kan vara mer uppmärksamma när det gäller människorättsfrågan i Kina.”

När Zhang Erping, talesman för Falun Gong, intervjuades av Sound of Hope, sade han, ”Det är sorgligt att höra att de berörda Falun Gong-utövarna har arresterats utan någon rättslig process. Det finns rapporter om att Liang Wenjian och hennes make anhållits av polisen i Guangzhou, men att varken deras anhöriga har fått någon information eller fått vet vad som hänt dem. Nu har de dömts till tvångsarbete. Det som väcker vår oro är: Enligt konstitutionen i Kina så är Falun Gong inte olagligt. Förföljelsen uppstod bara för att det finns ett politiskt behov. Förföljelsen av Falun Gong bedrivs genom så kallade KKP-policys. Den så kallade kinesiska grundlagen är bara nonsens.”

”Vi hoppas att de civila i Kina och internationella organisationer kommer att uppmärksamma detta faktum. Det centrala är att det är många inblandade i förföljelsen av Falun Gong i Kina. De borde veta: Det ni gör är att hjälpa KKP att döda och ni hjälper en tyrann att begå brott. Gott kommer att belönas och ont att bestraffas. De som deltar i förföljelsen av Falun Gong kommer aldrig att kunna fly undan rättvisan.”

Den Allmänna Säkerhetsbyrån i Guangzhou (telefonväxel): 020-83116688
Den Politiska Säkerhetsenheten i Fanyu, Guangzhou Tel: 84822234
Zhu Changting, Huang Weiqiang (leder förföljelsen av Falun Gong-utövare) i Dashi, Guangzhou Telephone: 020-84796564 (arbete)
Interneringscentret i Fanyu, Guangzhou Tel: 02084738131
Häktet i Fanyu, Guangzhou Tel: 02084738411

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38604-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.