Viceordförande för det europeiska parlamentet stödjer etablerandet av ”Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong”

Följande uttalande lästes upp den 3 februari vid en presskonferens utanför den kinesiska ambassaden i London. Uttalandet skickades av Europaparlamentets viceordförande Edward McMillan-Scott. Presskonferensen hölls för att uppmärksamma etablerandet av den europeiska delen av ”Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong” (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG)).

"Det faktum att det röda Kinas korrupta arme har sina smutsiga fingrar i varje pengaskapande paj är ingen nyhet, inte heller är det någon nyhet att de handlar med mänskliga organ.

Det är dock en nyhet att deras arme är inblandade i att systematiskt mörda fångar – speciellt Falun Gong – för deras organs skull och till och med tar organ från levande fångar.

Världen måste hålla sig borta från det röda Kinas olympiska spel och se fram emot domen i den internationella domstolen för alla de som gett order om folkmord."

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.