Falun Gong-utövare i Stockholm protesterar mot den olagliga utvisningen av kinesiska asylsökanden från Ryssland

På morgonen den 3 april 2007 samlades Falun Gong-utövare utanför den ryska ambassaden i Stockholm för att protestera mot den olagliga deporteringen av FN-flyktingarna Ma Hui och hennes åttaåriga dotter, Ma Jingjing. Efter utvisningen till Kina är Mas vistelseort numera okänd. Falun Gong-utövare utsätts för en våldsam förföljelse i Kina och av den anledningen väcker den här utvisningen stor oro.

Falun Gong-utövarna i Stockholm satte upp banderoller på vilka det bland annat stod ”Falun Gong är bra” och ”Sluta stödja det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong”. De delade ut flygblad om vad som nyligen hänt i Ryssland till förbipasserande, demonstrerade Falun Gongs övningar och överlämnade ett brev med information om händelsen till ambassadören från den Svenska Föreningen för Falun Dafa.

Enligt Falun Gongs Informationscenter kidnappades Ma Hui och hennes dotter från deras bostad i St Petersburg av det ryska migrationsverket den 27 mars och sattes på flyget till Peking samma dag. Säkerhetspolisen i Kina förde genast bort Ma Hui när de anlände till Peking och dottern fördes till ett par släktingar. Detta skedde som följd av påtryckningar från den kinesiska ambassaden i Moskva, dagen efter ett handelsavtal värt 4 miljarder USD hade inletts mellan Kina och Ryssland, i samband med ett officiellt besök av Kinas regering, bl a president Hu Jintao.

Ma Hui och dottern Jing Jing har bott i Ryssland i tre år. Maken Li Chenguang var inte hemma när den ryska polisen kidnappade hans fru och dotter från deras hem i S:t Petersburg klockan åtta på morgonen den 28 mars.

Den 29 mars berättade Li, Ma Huis make, att asylärenden tar tid att utreda, men utvisningen av Ma Hui gick väldigt fort. Han tror att utvisningen var planerad i förhand. Varje steg i den så kallade utredningen gick misstänksamt fort. Det fanns ett flyg till Kina från St Petersburg den 28 mars så den ryska regeringen handlade snabbt och sände iväg henne samma dag.

Två representanter för Falun Dafa-föreningen i Sverige ringde på hos den ryska ambassaden i Stockholm och bad att få träffa den ryske ambassadören i Sverige för att förklara situationen för Falun Gong-utövare i Kina och be honom vidarebefordra ett brev med deras oro över Ma Huis säkerhet till Rysslands regering. Ambassadpersonalen bad istället utövarna att lämna brevet i deras postlåda.

Avvisningen av de två asylsökande av den ryska regeringen har uppmärksammats av det internationella samfundet.

”Ryssland bröt mot sina egna lagar och internationella åtaganden genom att utvisa en kinesisk asylsökande och hennes åttaåriga dotter till Kina”, meddelade William Spindler, talesman för Förenta Nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) på ett pressmöte i Genève den 30 mars.

Både mamma och dotter är registrerade som personer i behov av internationellt skydd hos UNHCR. Williams sade att kvinnan hade överklagat ett tidigare avslag på deras asylansökan och väntade på nytt beslut. Ryska lagar om flyktingsärenden förbjuder utvisning av asylsökande till hemlandet före ett slutgiltigt beslut.

Bart Staes, EU-parlamentariker och före detta ordförande på EU: s kommitté för ryska relationer, skickade omedelbart ett brev till ryska inrikesministeriet för att stoppa utvisningen. I brevet uttryckte Staes oro för att Ma Hui och hennes dotters liv på grund av att Falun Gong-utövare dödas varje dag i Kina.

Rysk media rapporterade även de att det är omoraliskt och olagligt att deportera en kvinna och ett barn som har FN-flyktingstatus.

Eftersom två av de största tidningarna i Sverige ligger mitt emot den ryska ambassaden i Stockholm så blev en del reportrar nyfikna och tog gärna emot den information som utövarna delade och förhörde sig om situationen på väg till deras jobb denna kyliga tisdagsmorgon.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.