Nyhetssammandrag från Förenta Nationernas flyktingkommissariat (UNHCR): Kinesisk asylsökande utvisad från Ryssland tillsammans med 8-årig dotter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Källa: Media Relations & Public Information, UNHCR, Genéve

Enligt tillförlitlig information från UNHCR hämtades en kinesisk asylsökande tillsammans med sin 8-åriga dotter av ryska myndigheter från sin bostad i St. Petersburg förra onsdagen (den 28 mars) och sattes sedan på ett flygplan för att utvisas från Kina via Novosibirsk. Kvinnan och hennes dotter hade ansökt om asyl i enlighet med Ryska federationens flyktinglag. Deras överklagan mot det första nekande beslutet skulle tas upp i Dzerzhinkys distriktsdomstol i St. Petersburg på eftermiddagen. Båda två hade registrerats av UNHCR som personer i behov av internationellt beskydd.

UNHCR är djupt oroade av utvisningen, som står i strid mot den Ryska federationens internationella förpliktelser och mot Ryska federationens flyktinglag, som båda förbjuder utvisning av asylsökande till deras ursprungsland innan ett slutgiltigt beslut har fattats beträffande deras asylansökan. Den Ryska federationen har undertecknat 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.

UNHCR följer upp med de asylsökandes rättshjälp och med de ryska myndigheterna för att klargöra fakta i fallet.


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/4/1/84120.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.