Tysklands styrande parti uppmanar Kina att tillåta internationella organisationer att undersöka anklagelserna om organstölder

Tysklands styrande parti, Kristdemokratiska unionen (CDU), har meddelat att de välkomnar de kinesiska myndigheternas reglering av handel med mänskliga organ. CDU betonade också att det viktigaste nu är att verkställa beslutet och de uppmanade den kinesiska kommunistregimen att tillåta internationella organisationer att undersöka anklagelserna om organstölder i Kina.

Uttalandet undertecknades den 11 april 2007 av både fru Steinbach, CDU:s taleskvinna i människorättsfrågor och herr Steinbach, vice orförande för parlamentets människorättskommitté.

I uttalandet påpekade de även att den kinesiska kommunistregimen sedan lång tid tillbaka har kritiserats för att de utan medgivande har tagit organ från brottslingar som skulle avrättas. Dessutom har de förföljt Falun Gong-utövare genom att stjäla deras organ medan offren fortfarande var i livet. Den senaste regleringen av organhandeln är uppenbarligen ett resultat från påtryckningarna från det internationella samfundet och människorättsorganisationer.

Det stod också i uttalandet att Kina visserligen alltid har förnekat anklagelserna, men att de senaste eftergifterna visar att det verkligen fanns substans bakom dem. Huruvida de nya reglerna kommer att verkställas på ett trovärdigt sätt eller om de bara är ett knep för att vilseleda omvärlden, återstår att se.

CDU uppmanade följaktligen de kinesiska myndigheterna att tillåta oberoende internationella organisationer att undersöka anklagelserna om organstölder i Kina.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39081-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.