Träff i Stockholm för att utbyta kultiveringserfarenheter och förståelse

Den 28 april 2007 hölls en lokal träff i Stockholm för att utbyta kultiveringserfarenheter och förståelse kring det som krävs av oss som utövare under den nuvarande perioden för Fas upprätande. 60-70 Falun Gong-utövare från Stockholm med omnejd, samt några utövare från övriga Sverige, bildade en fin sammankomst och flera bra möten för att kunna i framtiden kunna samarbeta bättre med varandra och samtidigt delade utövare med sig av de projekt de är involverade i och de svårigheter man som utövare möter i sin kultivering och hur man tar sig igenom dem med hjälp av Fas principer.

Flera kinesiska utövare i Stockholm delade med sig av hur deras första tid i Sverige varit och hur de upplevt det förföljelsen i Kina och tiden under Fas upprätande här i Sverige utifrån familjeförhållanden och KKPs förföljelse.

Några västerländska utövare delade med sig av sin förståelse av de nuvarande projekten i Fas upprätande och hur de kunnat kultivera bort fasthållanden och höjt sig genom att ingå i dessa projekt, såsom att till exempel ringa kineser i Fastlandskina och be dem lämna det kinesiska kommunistpartiet, att klargöra sanningen genom dela ut boken Nio kommentarer om kommunistpartiet till kinesiska turister och att delta i Falun Gong-utövarnas egna mediakanaler helhjärtat.

Citerar här en västerlänsk utövares tal för att sammanfatta den lyckade träffen som förde oss utövare i Stockholm närmare varandra:

"Kära medutövare! Illusionen håller på att brytas. Vi vet alla vilka vi är och varifrån vi kommer. Med rent och klart sinne tar vi oss igenom allt under vår store Mästares uppmärksamma beskydd. Mästaren har undervisat oss i universums Stora Lag, omfattat allt, utelämnat inget. Vi vet hur man studerar, vi vet hur man kultiverar. "

Dagen avslutades med Fa-studier och olika möten inom de olika projekt som pågår under Fas upprätande.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.