Tyskland: Utövare vädjar till EU att stoppa Kina från att utbreda sin förföljelse av Falun Gong till Ryssland

Den 14 maj 2007, kvällen för EU-Kina dialogen i Berlin, rapporterar internationell media om hur den ryska regeringen gett efter för pressen från det kinesiska kommunistpartiet och kidnappat och avvisat Falun Gong-utövaren Gao Chunmen till Kina. Den 73-åriga Gao var tidigare professor vid Tsinghua-universitetet i Kina. Han fick år 2003 visum från FNs flyktingkommitté i Ryssland och hans fru är rysk medborgare. Många tyska Falun Gong-utövare skrev till EU-personal som skulle delta på mötet med förhoppningar om att de skulle kunna hindra Ryssland från att samarbeta med den kinesiska kommunistregimen i att kränka mänskliga rättigheter.

Gao Chunmen

Ett annat fall handlar om Falun Gong-utövaren Ma Hui och hennes åtta år gamla dotter som den 28 mars 2007 kidnappades från St. Petersburg och olagligt avvisades till Kina. Detta har väckt stor oro hos det internationella samfundet och när information kom ut att professor Gao olagligt avvisats till Kina kontaktade tyska Falun Gong-utövare omedelbart det tyska utrikesdepartementet för att uppmärksamma den tyska regeringen om frågan. De vädjade sedan till den tyska regeringen att fördöma Kinas försök att bredda förföljelsen av Falun Gong till väst genom att locka västerländska demokratiska länder med ekonomiska fördelar.

EU-Ryssland mötet kommer att hållas i Ryssland den 17-18 maj 2007 och ämnen som diskuteras är frihet, rättssystemet, mänskliga rättigheter mm. Med det tyska EU-ledarskapet 2007 kommer kansler Angela Merkel att vara där och leda mötet. Den tyska Falun Gong-föreningen och den tyska ”Falun Gong Human Rights Working Group” vädjade därför för Gao Chunmen till kanslern och bad Ryssland att sluta kränka deras mänskliga rättigheter.

I petitionen slog Falun Gong-föreningen fast: ”Eftersom förföljelsen av Falun Gong fortfarande pågår i Kina är det väldigt farligt att utvisa Falun Gong-utövare till Kina. Samarbetet mellan Ryssland och Kina angående Falun Gong är emot FN:s flyktingkonvektion.” Man sade också: ”Den 10 maj 2007 lade det tyska parlamentet fram en historisk resolution att fördöma Kinas system med tvångsarbetsläger och kräva att den kinesiska kommunistregimen stänger ned detta omänskliga system. Vi stödjer resolutionen och uppskattar den tyska regeringens mod och de ansträngningar man gjort för rättvisan. Vi ber därför att kansler Merkel i mötet med president Putin kräver att den ryska regeringen slutar avvisa Falun Gong-utövare och hjälper Ma Hui, hennes dotter och professor Gao att återvända till Ryssland.

Samtidigt skrev många Falun Gong-utövare brev till EU-personal som skulle medverka vid dialogen. Händelserna med förföljelsen av Falun Gong inträffade flera gånger under den tid då människorättsdialogerna pågick under EU-Kina och EU-Ryssland dialogerna vilket oroar det internationella samfundet.

Den kinesiska kommunistregimen har gjort sitt yttersta för att dra fördel av de västerländska samfunden. På ytan diskuterar man människorättsfrågor med västerländska demokratiska länder men i verkligheten bedrar man dem och försöker få dem att hjälpa till i förföljelsen av Falun Gong. För att stoppa förföljelsen bad därför Falun Gong-utövare de västerländska regeringarna att öppet fördöma den kinesiska kommunistregimen.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39570-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.