Ryssland: Väcker en medvetenhet om Falun Gong i Vladivostok

Vladivostok är en stor stad i Ryssland alldeles vid gränsen till Kina. Det finns många kinesiska turister i Vladivostok. För att väcka en medvetenhet om förföljelsen av Falun Gong bland kineserna så har Falun Gong-utövare delat ut flygblad på turistställena i flera år. Trots att de ryska utövarna inte kan kinesiska så kan de se förändringarna i kinesernas attityd gentemot Falun Gong. Här nedan är ett foto med en vanlig scen vid en turistplats, där alla i den kinesiska turistgruppen läser Falun Gong-tidningar.

En gång så kom det runt trehundra kinesiska turister till stranden när utövarna delade ut tidningen. Nästan varenda kines bad om en tidning och de slogs till och med om den.

Tidigare har kineserna svurit åt utövare när de försökt att ge dem tidningen men idag säger kineserna istället ”tack ska du ha” till utövarna. Några försökte att stoppa de andra från att ta emot tidningen men ingen lyssnar på dem. Vissa av dem lovordar utövares mod.

Godhjärtade ryska personer ger ibland bra förslag till utövarna. Till exempel sade de till utövarna att vissa kineser inte förstår att tidningen är gratis, så de vill inte ta emot den av den anledningen att de tror att den kostar pengar.. Utövarna tog deras råd och det hade en bra effekt.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39725-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.