Norge: Uppmärksammar förföljelsen av Falun Gong i Fredriksstad

Lördagen den 16 juni reste sex Falun Gong-utövare till Fredriksstad i sydöstra Norge, som med sina drygt sjuttiotusen invånare är den sjätte största staden i Norge. I den varma sommarsolen samlades utövare för att låta lokalinvånarna få höra talas om brotten mot mänskliga rättigheter i Kina under den kinesiska kommunistregimens diktatur.

Utövare delar ut flygblad En artikel om aktiviteten i lokaltidningen

Människorna som passerade visade sin avsky över förföljelsen och majoriteten hade redan hört talas om den. Många berördes och visade en genuin önskan att få hjälpa till. De undertecknade utövarnas petition när de hade läst igenom flygbladen.

Lokaltidningen ”Fredrikstad Blad”, som skrivit om förföljelsen tidigare, kom och uppmärksammade händelsen med en kort ledare om vad utövarna hade för aktivitet.

Utövare i Norge kommer att fortsätta att hålla dessa aktiviteter till dess att förföljelsen av Falun Gong tar slut.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40036-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.