Slovakien: Silhuetter av offren under förföljelsen av Falun Gong i Piestany

Lördagen den 23 juni besökte Falun Gong-utövare Piestany, en medelstor kurort i västra Sloakien, för att introducera Falun Gong och öka medvetenheten om förföljelsen i Kina. På de uppsatta informationstavlorna kunde folk se och läsa om dem som till och med förföljs till döds av den kinesiska kommunistregimen för sin utövning av Falun Gong. När de förbipasserande sett scenerna om förföljelsen kom många fram och skrev under namnlistorna i protest mot förföljelsen. På lördagsmorgonen samlade man in över etthundra namnunderskrifter.Ganska många var intresserade av att lära sig övningarna i Falun Gong och beundrade utövarnas fridfullhet trots bruset från omgivningen. Ett antal barn provade genast på övningarna.

En av möjligheterna för att visa stöd och respekt för förföljelsens offer var att få sin silhuett avtecknad på trottoaren. Aktiviteten drog till sig nyfikna och påminde dem om kommunistregimens brott mot Falun Gong-utövare i Kina.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40097-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.