Tyskland: Invånare i Stuttgart får information om Falun Dafa och förföljelsen som äger rum i Kina

Den 19 maj 2007 genomförde Falun Gong-utövare en informationsdag i Stuttgart där de förklarade fakta om Falun Dafa. Det var samma dag som fotbollsfinalen i tyska ligan spelades och många av landets fotbollsentusiaster hade kommit till Stuttgart under några timmar. Tiotusentals människor fick veta fakta om Falun Gong.

Förbipasserande blir chockade när de får veta hur brutal förföljelsen mot Falun Gong är


Insamling av underskrifter för att fördöma och stoppa förföljelsen

Tidigt på morgonen gjorde utövarna i ordning ett tält, informationsbord och banderoller med texten ”Falun Dafa är bra” på både kinesiska och tyska. Platsen var Königsstrasse i närheten av tågstationen. Eftersom det var fotbollsfinal hade massor av fotbollsentusiaster samlats i Stuttgart. Gatorna var fulla. Falun Gong-utövarnas vackra övningsmusik och rörelser utgjorde en skarp kontrast mot fotbollsentusiasternas larm. Några av dem läste högt på banderollerna, ”Falun Dafa är bra” och andra försökte härma efter övningarna.

På morgonen var det besvärligt att genomföra aktiviteterna eftersom det var fullt av fotbollsentusiaster ute som blåste i visselpipor, drack och ropade högljutt. Det var svårt för dem att lugna ner sig och lyssna på informationen om förföljelsen i Kina. Bara några förbipasserande fokuserade på aktiviteterna och bad om information. Men situationen förändrades på eftermiddagen när matchen hade spelats. Många drogs till informationstavlorna och de färgsprakande bilderna som låg på marken. En kvinna frågade om den här typen av aktiviteter gjorde nytta. Falun Gong-utövarna förklarade att de gjorde stor nytta och att det fanns flera exempel på det. Hon menade att politikerna bara var intresserade av att göra affärer med Kina och att de inte agerade mot förtrycket. Just då kom två män fram och började diskutera med henne. De ansåg att den tyska regeringen skulle vidta åtgärder och införa ekonomiska sanktioner mot det kinesiska kommunistpartiet (kkp).

Aktiviteterna var mycket lyckade och de flesta som gick förbi skrev under petitionen och fördömde kkp:s grymma organstölder från levande Falun Gong-utövare. En äldre man som var dövstum skrev också under petitionen efter att ha läst texten som hörde till den. En ung flicka berättade att hon hade sett Falun Gong-utövare uppträda i Vancover. Hon ansåg att de var en fredlig grupp som verkligen inte skulle utsättas för förföljelse. En pojke som var tillsammans med henne hade också läst huvudboken inom Falun Dafa, Zhuan Falun. De skrev under petitionen och förklarade att de var glada över att se alla Falun Gong-utövare. Två flickor som gick på gymnasiet tog varsitt exemplar av ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” och andra broschyrer. De tänkte använda dem till ett projekt i skolan som handlade om Kina.

En tidning rapporterade att tiotusentals fotbollsentusiaster hade kommit till Stuttgart och de flesta av dem hade sett aktiviteterna som genomfördes av Falun Gong-utövare. Det var verkligen en lyckad informationsdag med tanke på alla som på relativt kort tid hade fått information om Falun Gong.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39762-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.