Europaparlamentet bjuder in Falun Gong-utövare från Kina till möte om mänskliga rättigheter i Kina

Europaparlamentets kommitté för mänskliga rättigheter genomförde ett möte den 26 november 2007 avseende mänskliga rättigheter i Kina.

De kinesiska Falun Gong-utövarna Cao Dong, Niu Jinping och hans fru Zhang Lianying, hade bjudits in till mötet. Den 21 maj 2006 träffade Niu Jinping och Cao Dong Europaparlamentets vice talman Edward McMillan-Scott i Peking och redogjorde då för den brutala förföljelsen som de själva och andra Falun Gong-utövare hade utsatts för. Två timmar efteråt arresterades Cao av den kinesiska kommunistregimens säkerhetsagenter och anklagades för att ha “deltagit i en illegal intervju”. Cao dömdes till fem års fängelse och har suttit internerad i fängelse 3 i Tianshui.

Under interneringen i Pekings tvångsarbetsläger för kvinnor misshandlades Zhang hänsynslöst vid flera tillfällen. Hon hängdes upp, berövades på sömn och utsattes även för psykisk tortyr. Den 20 mars 2007 misshandlades Zhang Lianying i arbetslägret genom våldsamma slag mot huvudet samtidigt som hon var bunden med ett rep runt halsen. Tortyren resulterade i svåra inre blödningar i huvudet och Zhang var nära att dö. Lägerledningen vägrade trots det att släppa henne eller ens låta hennes anhöriga träffa henne.

De kinesiska advokaterna Gao Zhisheng och Li Heping, som har företrätt Falun Gong och andra människorättsaktivister i Kina tidigare, hade också bjudits in till mötet. Gao Zhisheng har samlat bevis för att Falun Gong-utövare förföljts. KKPs poliser har trakasserat honom under lång tid. Den 20 september 2007 skrev Gao ett brev till den amerikanska kongressen i syfte att uppmärksamma förföljelsen mot Falun Gong-utövare. I brevet redogjorde Gao för bevis på förföljelsen och hur KKP utnyttjar de olympiska spelen för att fortsätta med sina människorättsbrott.

Europeiska unionen är medveten om förföljelsen mot Falun Gong och den har förts på tal under varje möte mellan EU och Kina. Vid flera tillfällen har EU begärt att KKP ska stoppa förföljelsen. Europaparlamentet antog en resolution som fördömer förföljelsen den 7 september 2006, inför toppmötet mellan EU och Kina. Europaparlamentets vice talman Edward McMillan-Scott har gjort flera ansträngningar för att rädda Falun Gong-utövare och Gao Zhisheng. Han har skrivit brev till EUs ledare och bett dem att vidta åtgärder. Den 26 september 2007 förklarade han för Kinas representanter att förföljelsen mot Falun Gong-utövare och Gao är oacceptabel. Han meddelade att han skulle vidta åtgärder ända tills de släpps fria.

Att Falun Gong-utövare bjöds in till mötet, strax innan toppmötet mellan EU och Kina, visar att Europaparlamentet inte accepterar förföljelsen och att de försvarar Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a42223-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.