Kulturministern fördömer satellitföretaget Eutelsats agerande mot NTDTV

Under påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) har satellitföretaget Eutelsat stängt av NTDTVs sändningar över Kina nu i över en månad. Detta har inte bara resulterat i starka reaktioner från svensk allmänhet utan också väckt intresset för NTDTV.

Den 1 augusti 2008 svarade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på en skriftlig fråga från riksdagsledamot Birgitta Ohlsson angående Eutelsats avstängning av NTDTVs sändningar.

I sitt svar skriver kulturministern, "Birgitta Ohlsson har frågat mig vad jag tänker göra för att svenska public service-bolag inte ska samarbeta med företag som medvetet hindrar fria tv-sändningar till Kina. Frågan är föranledd av uppgifter från organisationen Reportrar utan gränser om att det europeiska satellitföretaget Eutelsat efter påtryckningar av kinesiska myndigheter har stängt av distributionen av en oberoende kinesiskspråkig tv-kanal, NTDTV. Det är oroväckande om europeiska distributionsföretag efter påtryckningar avbryter distributionen av ett oberoende tv-företags sändningar på grund av att innehållet inte är politiskt önskvärt."

"Den europeiska gemenskapen bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive yttrandefrihet och fria och oberoende mediers möjlighet att verka. Dessa frågor tas också upp i samtal med den kinesiska regeringen av såväl företrädare för EU som den svenska regeringen. Dessutom har EU en reguljär dialog med Kina i vilken frågor om mänskliga rättigheter, däribland yttrandefrihet och tillgång till fria medier, diskuteras. Numera har även Sverige motsvarande dialog på bilateral basis. Genom dessa dialoger vill vi uppnå att Kina intar en mer öppen attityd till bland annat frågor om yttrandefrihet och medier. Är det uppgivna skälet till att sändningarna stoppats riktigt, anser jag att såväl påtryckningarna som det europeiska satellitföretagets agerande är förkastligt."

Vid en intervju med en svensk TV-kanal och NTDTV, sade riksdagsledamot Birgitta Ohlsson att hon hoppas att alla Europeiska läder kan sätta press på Eutelsat så att de återupptar NTDTVs sändningar över Kina så fort som möjligt. Hon sade även "När det gäller de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom yttrandefrihet och informationsfrihet så är Kina ett av de sämsta i länderna världen. Eutelsat-händelsen är ett typiskt exempel. Det är också ett typiskt exempel på hur västerländska företag bugar för den kinesiska regeringen. Jag hoppas att EU och regeringar i Europeiska länder och politiker i andra länder över hela världen, kan visa en stark inställning till detta. Vi behöver verkligen oberoende media i Kina, så att återuppta NTDTVs sändningar över Kina är väldigt viktigt."

Nu när OS i Peking närmar sig så bekymrar sig svensk media och politiker över Pekings förföljelse av allmänhetens rättigheter då de använder OS som ursäkt för att stärka greppet. Den första augusti sände SVTs Aktuellt ett inslag om hur Peking brutit mot sina egna löften, dess blockering av webbsidor som är kopplade till Falun Gong eler Tibet, och störningarna av NTDTVs sändningar över Kina.


Bilder från en protestktion utanför Eutelsats huvudkontor i Paris den 6 augusti 2008

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.