Europaparlamentet håller presskonferens med anledning av Eutelsatincidenten

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den 15 juli 2008 höll Europaparlamentet en presskonferens tillsammans med NTDTV, Reportrar utan gränser och Internationella pressalliansen. Parlamentsledamöter från olika politiska partier fördömde starkt Eutelsats stängning av NTDTV:s TV-signal i Asien inför de olympiska spelen i Peking och uppmanade EU och Frankrikes regering att utöva påtryckningar på det europeiska satellitbolaget genom att hänvisa till europeiska normer beträffande mänskliga rättigheter, demokrati och lagar så att de återställer NTDTV:s signaler så snart som möjligt. Flera tjänstemän i Europaparlamentet som hade fått information om konferensen deltog tillsammans med olika medier.

NTDTV, Reportrar utan gränser, Internationella pressalliansen och parlamentsledamöter från olika politiska partier i Europaparlamentet höll presskonferens tillsammans

Edward McMillan-Scott, vice talman i Europaparlamentet

Till att börja med förklarade Yves Heman, talesman för NTDTV i Belgien, hur Eutelsat stängde ner NTDTV:s signal i Asien och skyllde på tekniska problem. Förra torsdagen gav Reportrar utan gränser ut sin undersökande rapport, i vilken det framgick att det kinesiska kommunistpartiets långvariga påtryckningar fick Eutelsat att fatta beslut om att avbryta det fria flödet av information. Han förklarade nyligen att det är en ytterst angelägen sak att få NTDTV:s sändningar till Kina att återupptas så snart som möjligt, särskilt med tanke på de olympiska spelen som inleds snart. Under den här perioden är det kinesiska folket i stort behov av tillgången till fri information.

Marc Gruber, direktör för Internationella pressalliansen, sade i sitt tal: “För tre år sedan protesterade Internationella pressalliansen mot Eutelsats försök att avbryta NTDTV:s sändningar i Kina. Den här gången är situationen annorlunda, med tanke på både det politiska läget och de olympiska spelen.”

Presskonferensen gästades av Marco Cappato, itaiensk parlamentsledamot från det Europeiska liberala demokratiska partiet. Han sade: “Jag anser att Europeiska unionen bör utfärda ett officiellt uttalande och sätta press på Eutelsat så att de så kallade tekniska problemen kan lösas.” Han tillade också: “Hittills har 50 parlamentsledamöter skrivit under ett brev som har skickats till Eutelsats ordförande med en uppmaning om att återuppta sändningarna. Detta är bara början; vi kommer att ställa formella frågor till Europeiska unionen avseende den här saken.”

Edward McMillan-Scott, Europaparlamentets vice talman från parlamentets största parti Kristdemokratiska partiet, sade: “Eutelsat har sitt huvudkontor i Frankrike och Frankrike innehar den nuvarande posten som Europeiska unionens ordförande. Så det har en skyldighet att föra Europas talan, det vill säga att värna mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa och främja ett fritt informationsflöde till Kina. Frankrikes regering bör sätta press på Eutelsat och se till att NTDTV:s sändningar till Kina kan återupptas.” När Kina-frågor kom upp under Europaparlamentets plenarsammanträde förra onsdagen, bad McMillan-Scott direkt Frankrikes regering att hjälpa till med att återställa NTDTV:s sändningar så snart som möjligt.

Helga Trupel, parlamentsledamot från det tyska partiet de Gröna är inte bara ordförande för utbildnings- och kulturrådet, utan även medlem av Europaparlamentets delegation till Kina och hon har varit i Kina fyra gånger under de senaste åren. Helga sade: “På grund av de olympiska spelen lovade de kommunistiska myndigheterna i Kina att öppna landet och bidra till att människor fick store frihet och att de mänskliga rättigheterna skulle förbättras. Men vi inser nu att alla dessa löften var falska. Den faktiska situationen har blivit allt sämre. De kontrollerar människor, förtrycker dem ännu hårdare när det gäller yttrandefrihet och man tillåts inte uttrycka egna åsikter.” Hon bad Frankrike pressa Eutelsat så att NTDTV, en fri media, åter kunde sändas i Kina.

Hanna Foltyn-Kubicka, polsk ledamot i Europaparlamentet, från Europeiska unionspartiet, är också medlem av Europaparlamentets utrikeskommitté. Hon sade: “Jag kommer från ett före detta kommunistland och kan verkligen förstå innebörden av att leva i en miljö där medierna bevakas. Beslutet som Eutelsat har fattat har berövat hundratals miljoner kineser deras källa till oberoende nyheter. Inga ekonomiska intressen bör få gå före mänskliga rättigheter; vi får inte acceptera denna handling som offrar en oberoende TV-station för att blidka KKP-regimen.”

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a45340-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.