Sverige: Den Europeiska Unionens konferens om mänskliga rättigheter uppmanar Kina att förbättra sina mänskliga rättigheter

Den sjätte och sjunde november 2008 höll Europarådet en konferens om mänskliga rättigheter i Stockholm

I år är det sextioårsjubileum för den universella deklarationen för mänskliga rättigheter. Enligt en rapport från Reportrar utan Gränser stängde Eutelsat av tv-kanalen New Tang Dynasti TV (NTDTV)´s sändningar över Kina i juni i år. Eutelsat använde ”tekniska problem” som en ursäkt fast de egentligen tog beslutet efter påtryckningar av det kinesiska kommunistpartiet (KKP). En del representanter som deltog på konferensen accepterade intervjuer angående människorättssituationen under KKP´s styre.

Thomas Hammarberg, en administrativ ledamot ansvarig för Mänskliga Rättigheter i Europarådet, gick med på en intervju.

Thomas Hammarberg ansåg inte att situationen för mänskliga rättigheter i Kina var förenlig med Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter. Han sade: ”Jag hoppas att Kina inte endast tänker över Förenta Staternas ekonomiska och sociala konventioner utan även konventionerna som gäller civila och politiska rättigheter för att på så vis skydda yttrandefriheten, tillfullo skydda religionsfriheten osv.”

Han kritiserade Eutelsats agerande och sade: “Jag tror att det är absolut grundläggande och väsentligt för det fria informationsflödet. Det är det fria informationsflödet som avslöjar om problem uppstår i vissa områden. Om folk inte tillåts tala så fortsätter problemen att vara dolda. Dagens erfarenhet från hela världen visar att situationen för mänskliga rättigheter är märkbart bättre i de länder som tillåter informationsfrihet. Därför hör detta till människorättsfrågan och skyddar de mänskliga rättigheterna åt människor.”

Bill Barker, ordförande för den Internationella Organisationen för Mänskliga Rättigheter i Australien,gick även han med på en intervju

Bill Barker höll med om att det finns många människorättsrestriktioner i Kina. När han själv besökte Kina förbjöds han att tala om vissa ämnen, såsom rapporten om hur man tar organ från levande Falun Gong-utövare. Han sade: ”En sådan svår förföljelse av mänskliga rättigheter borde omedelbart stoppas av regeringen, man borde inte behöva lära folket att stoppa det!”

Bill Barker sade även: “Jag är väldigt orolig. Västerländska företag är fullt medvetna om hur viktigt det är med yttrandefrihet. Vad som oroar oss är att även de hjälper till med att förfölja mänskliga rättigheter genom att öka sina vinster när de handlar med Kina!”

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.