Polen: Förklarar fakta vid OSCE möte i Warsawa

Falun Gong-utövare deltog i det årliga Human Dimension
Implementation-mötet inom "Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa" (OSCE) mellan den 29 september och 10 oktober i september.

Regeringstjänstemän och frivillogorganisationer från 56 länder deltog i paneldebatten och andra möten. Konferensen lade fokus vid problem och praktiska sätt som man kan använda för att ta upp viktiga saker när det gäller mänskliga rättigheter i medlemsländerna.

Deltagarna fick tillfälle att hålla tal i plenarmöten och lyfta olika frågor när det gäller mänskliga rättigheter. De polska och ukrainska Falun Dafa-föreningarna deltog vid mötena och höll sammanlagt fem tal angående följande; det europeiska satellitföretaget Eutelsats avstängning av NTDTVs signaler över Asien, det kinesiska kommunistpartiets störning av inrikesangelägenheter i Europa; KKPs kontroll över de kinesiska immigranterna i medlemsländer såsom Polen; de problem som Falun Gong-utövare från Kina möter för att kunna få asyl i Ukraina; och de svårigheter man haft för att skapa en Falun Dafa-förening i Ukraina.

Det inlämnades dessutom ett förslag från den polska representanten från föreningen International Society for Human Rights med förslag om hur medlemsländer inom OSCE kan samarbeta för att stoppa organstölderna från Falun Gong-utövare i Kina och se till att deras invånare inte reser till Kina för att få en transplantation genomförd.

Deras gemensamma arbete fick representanterna att få mer kännedom om den fortsatta förföljelsen i Kina och KKPs försök att sprida propaganda i Europa och hur de försöker påverka inrikespolitiken i medlemsländerna. Konferensens deltagare fick tillfälle att ta material som exponerade sanningen om förföljelsen i Kina såväl som att tala med olika representanter från Falun Dafa-föreningen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.