2008 års tyska erfarenhetsutbyteskonferens hölls i Karlsruhe

Den 28 december 2008 hölls Tysklands Fa-konferens för erfarenhetsutbyte i Karlruhe i södra Tyskland. Flera både nya och erfarna utövare från Tyskland, Österrike och Schweiz deltog i konferensen.

Flera både nya och erfarna Falun Gong-utövare delade med sig av sina erfarenheter under konferensen

Andreas, en västerländsk Falun Gong-utövare, delade med sig av sina erfarenheter av att klargöra sanningen vid centret för att lämna det kinesiska kommunistpartiet vid Kölns katedral sedan två år. Över tvåtusen kinesiska turister har fått hjälp att ta avstånd från KKP och dess underlydande organisationer där än så länge.

Utövare har märkt förändringen i kinesernas attityd under de senaste åren. När de började att dela ut flygblad mot förföljelsen 2002 så sade många kineser dåliga saker om dem och vissa var verkligen otrevliga. Nuförtiden blir de flesta av kineserna ganska glada när de får informationen. Vissa tittar med stor nyfikenhet på när utövarna visar Falun Gongs övningar. Det finns så klart fortfarande några kineser som är otrevliga. Utövare talar då med dem om de ohyggliga brott mot mänskliga rättigheter som det kinesiska kommunistpartiet står bakom så att de ska få chansen att välja och förstå.

En kinesisk utövare talade om varför han ville göra kineserna mer medvetna: "Många kineser på fastlandet vet inte vad som händer i deras egna land. Att få tillfälle att träffa på Falun Gong är antagligen deras enda möjlighet att få hjälp att lämna de onda KKP-organisationerna." Utövarens syn på saken delas av alla volontärer vid Servicecentret för utträde ur KKP i Köln.

Uövaren Zhou talade om hur hon behöll sina upprätta tankar i kontakten med media. Ett par månader innan OS hade hon, som representant för The Epoch Times, och en förening för sportjournalister arrangerat ett seminarium för att presentera den nuvarande situationen i Kina. Under seminariet rapporterade hon, som chefsredaktör för den kinesiska utgåvan av The Epoch Times i Europa, om den kinesiska kommunistregimens mediablockad. En av redaktörerna för den tyska utgåvan av The Epoch Times presenterade en rapport med namnet "Falun Gong - från att vara en sport för allmänheten - till den kinesiska kommunistregimens fiende nr1". Över sjuttio reportrar från tysk media, inkluderat Tysklands största tidning, magasin och TV-kanal, deltog vid seminariet och fick ett exemplar av en mjukvara mot internetblockaden. Än idag får man mejl från tyska reporters i internationella mediecenter i Peking som ber om den senaste versionen av mjukvaran.

Under seminariet gick en av reportrarna, som hade fått en snedvriden bild av Falun Gong, till attack och Zhous fasthållande till att tävla uppenbarade sig. Efter någon minuts inre kamp kände hon till sist hur fasthållandet till tävlan upplöstes och försvann. När seminariet var över gick hon fram för att tala med reportern. Som följd fick reportern en bättre förståelse av Falun Gong-utövarna.

Stefan är en ny utövare. Han började att utöva Falun Gong 2007. Han delade med sig av sina erfarenheter att ordna en nio dagars videoföreäsning. När han sökte efter en plats som var tillräckligt stor att hålla den på, kunde han inte hitta någon trots att det bara till sist var två dagar kvar innan de skulle börja. Han bad en annan utövare om hjälp. Hon fann ett hotell där man kunde hålla videoföreläsningen dagen därpå. Stefan sammanfattade det hela med: När jag måste fullgöra en uppgift så föredrar jag vanligtvis att göra den på egen hand. Då behöver jag inte diskutera frågan med någon och bara få det precis som jag vill. Men jag fann aldrig någon bra plats. Varför kunde hon hitta en och inte jag? Varför var hennes idé bättre än min? Jag insåg att jag behöver lära mig att ha tillit till andra. Jag ska inte planera allting. Andra har alldeles säkert också bra idéer och förslag.

När erfarenhetsutbytet var slut sade en ny utövare vid namn Sun, "Jag måste utöva Falun Gong bra! Det är så rörande. Varje erfarenhetsberättelse berörde mig verkligen." Hon sade att utbytet om sanningsklargörandet framför katedralen i Köln och om sanningsklargörande telefonsamtal till kineser gjorde djupa intryck på henne. Nu funderar hon på hur hon ska berätta sanningen för människor runt omkring henne och uppmuntra dem att ta avstånd från KKP.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.