Exponerar det kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong under FNs råd för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den tionde sessionen för FNs människorättsråd hölls mellan den 2:a till 27:e mars 2009 i Genève, Schweiz. Falun Gongs människorättsgrupp bjöd in Falun Gong-utövare som utstått det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse för att exponera den brutala förföljelsen för regeringstjänstemän och människorättsorganisationer under mötet. Många delegater grät när de hörde utövarnas erfarenheter av att vara förföljda och när de bevittnade den skada som KKP förorsakat Falun Gong-utövare och alla fick en djupare förståelse av det här förtryckets brutalitet.

Falun Gong-utövare Liu Hongchang berättar om sina erfarenheter för FN:s råd för mänskliga rättigheter för att avslöja KKP:s förföljelse

2009 blir det tionde året av KKPs förföljelsekampanj mot Falun Gong. Fakta om förföljelsen är chockerande och hemska. Emellertid använder KKP ekonomiska fördelar som bete för att locka till sig det internationella samfundet, samtidigt som det hela tiden förnekar och fabricerar lögner. De vägrar att erkänna de allvarliga människorättsförbrytelserna. Detta får som följd att vissa människor inte har en fullständig förståelse för omfattningen och allvaret i förföljelsen. De Falun Gong-utövare som genomlidit den brutala förföljelsen i Kina exponerar KKPs lögner genom att avslöja deras permanenta skador och avslöja den onda naturen hos KKPs förföljelse genom att berätta om deras egna erfarenheter. De ber om omvärldens uppmärksamhet till de Falun Gong-utövare som fortfarande utsätts för förföljelse.

Falun Gong-utövare Liu Hongchang internerades olagligt vid sju tillfällen. Den 9 februari 2001 arresterade polisen honom i Peking. Under tiden i häktet fick han revbensfrakturer som följd av polisens misshandel. När han sändes tillbaka till hemstaden spärrades han in i det lokala interneringscentret, där han fann en chans att fly. Som följd söktes han av polis. Han var hemlös i nittiosju dagar och arresterades på nytt när han satte upp en affisch med orden "Falun Dafa är bra" i Dalien i juni 2001. Han dömdes till fem års fängelse och under fängelsetiden misshandlades han många gånger och fick inre skador.

Under Lius femåriga fångenskap trakasserade och hotade polisen ofta hans familj. Fyra av hans familjemedlemmar, bland annat hans far, äldre bror och två farbröder, blev för deprimerade för att utstå detta. De blev sjuka och avled. Hela familjen tog skada. Liu Hongchang bevittnade hur fem Falun Gong-utövare torterades till döds på det fängelse som han själv satt inspärrad i.

En representant från Falun Gongs människorättsgrupp berättade för delegaterna att närmare tusen Falun Gong-utövare, som Liu Hongchang, har utsatts för KKPs brutala förföljelse, har flytt från Kina efter stora svårigheter. De finns utspridda i olika länder. Var och en av dem har bevittnat andra Falun Gong-utövare som torterats till döds. Det är tydligt att förföljelsen som pågår i Kina är storskalig och att situationen är akut. Falun Gongs människorättsgrupp vädjade dessutom till det internationella samfundet å de modiga Falun Gong-utövarnas vägnar som försvarar samvete och bad om stort stöd för dem.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a48319-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.