Sui Jingjiang dör efter att upprepade gånger blivit injicerad med okända läkemedel på Changlinzis tvångsarbetsläger för män

Namn: Sui Jingjiang
Kön: Man
Ålder: 51
Adress: Byn Taipinggou, Sheli kommun, distriktet Acheng, staden Harbin, provinsen Heilongjiang
Yrke: Bonde
Avliden: 26november 2009
Senast arresterad: 8augusti 2006
Senaste platsen för internering: Changlinzis tvångsarbetsläger för män i Harbin
Stad: Harbin

Sui var en vänlig och ärlig bonde. Han hade tidigare haft lungcancer men blev frisk efter att han börjat öva Falun Dafa. Hans mirakulösa tillfrisknande bekräftade Falun Dafa och han levde ett hälsosamt liv. Efter att förföljelsen startat begav han sig till Peking för att vädja för Falun Dafa men han blev arresterad, hemskickad och internerad flera gånger. I Januari 2001 arresterades han av lokal polis och internerades i två månader i distriktet Achengs interneringscenter. Han skickades därefter till en hjärntvättningsklass på den textila yrkeshögskolan.

Runt den 1maj 2001 arresterades han och togs till orienteringsavdelningen på Wanjias tvångsarbetsläger. Han förflyttades därifrån till Changlinzis tvångsarbetsläger för män. Sektionschefen Hao Wei beordrade att han skulle injiceras för högt blodtryck. Sui ansåg att han mådde bra och att det inte fanns någon anledning till medicinering men Hao insisterade. Sui uppmärksammade att det inte fanns någon namnlapp på medicinen så han frågade tjänstemannen som handhöll medicineringen varför och vad det var för medicin.

Doktorn svarade ilsket: ”Bry dig inte om att fråga, jag kommer att hållas ansvarig!” Efter injektionen kände han sig nere och var nästan paralyserad. Hans lemmar började bli lila och fungerade inte ordentligt. Nästa dag beordrade sektionschefen ännu en injektion och senare en tredje. Sui mindes inte exakt vad som hände. Han var från början väldigt smart och arbetade som elektriker i sin by men efter injektionerna blev han väldigt slö och kunde inte lyfta sitt huvud.

Efter en kontroll några månader senare fann man att han hade högt blodtryck och Sui släpptes fri. Efter att han kom hem hade han skabb och hans hud började att vara sig. Genom att öva Falun Dafa fick han senare hälsan tillbaka.

Den 8augusti 2006 besökte över 30 poliser Sui, de omringade hans hem, sökte igenom det och internerade honom i mer än 20 dagar i distriktet Achengs interneringscenter. Han fördes senare tillbaka till Changlinzis tvångsarbetsläger. Strax efter att han kommit fram fick han fler injektioner. Denna gång kollapsade Sui totalt, han förlorade sitt minne och blev mentalt instabil. Han skrattade hela tiden och sade att alla andras ansikten var lila. Han såg ofta saker, talade nonsens, bar tunna kläder på vintern och sprang utomhus.

Suis fru, också en utövare, återvände hem efter att ha släppts från Wanjias tvångsarbetsläger. Hon läste Fa för honom och delade förståelser när han var någorlunda klartänkt. De lokala utövarna sände ut upprätta tankar tillsammans för att hjälpa till att rensa för honom i andra dimensioner. Hans tillstånd blev först bättre men försämrades sedan och han avled den 26 november 2009.


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/4/112811.html
Kinesisk version: http://minghui.org/mh/articles/2009/12/1/213612.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.