Zhang Tichao har avlidit efter att upprepat ha arresterats, fängslats och torterats sedan 2001

Namn: Zhang Tichao (张体超)
Kön: Man
Ålder: 68
Adress: Tai'an by, Liutuan, Yanshou kommun, Heilongjiangprovinsen
Yrke: Okänt
Avliden: 22 januari 2010
Senast arresterad: 30 mars 2007
Senaste platsen för internering: Daqing fängelse
Stad: Daqing
Provins: Heilongjiang

Zhang Tichao blev arresterad och upprepat internerad. Efter skörden 2001 försökte byn Taiáns kinesiska kommunistparti (KKP) sekreterare Wang Yunlong och byns ordförande Zhao Fagang att tvinga Zhang att ge upp sin tro på Falun Gong. Zhang vägrade, så Wang och Zhao tog familjen Zhangs förråd med grödor som skulle ha räckt i ett år: 30 säckar. De beordrade Zhang att stå på knä på marken medan de slog honom.

2002 arresterades Zhang på fältet och fördes till Changlinzis tvångsarbetsläger för ett treårigt straff. Han var då 60 år. Hans hustru var född lite utvecklingshämmad och kunde inte ta hand om varken familjen eller deras barn. Deras dotter var 13, den äldsta sonen 11 och den yngsta sonen bara 7. De levde på mögligt ris och med hjälp av deras grannar. KKP tog inte bara maten från dem utan också deras mark under tiden som Zhang hölls fången på tvångsarbetslägret.

Zhang utsattes för en mängd olika tortyrmetoder på Changlinzis tvångsarbetsläger. Vakterna instruerade fångarna hur de skulle sticka centimeterlånga nålar i Zhangs huvud, nacke, rygg och bröstkorg. De stack in dem med sådan kraft att man ibland inte kunde dra ut dem.

Klockan 11 på förmiddagen den 29 augusti 2006 arresterade en civilpolis Zhang i hans bostad samtidigt som han påstod att folk hade angett Zhang för att han skulle ha delat ut flygblad om förföljelsen av Falun Gong. De förde honom till Yanshous interneringscenter.

Den 31 mars 2007, nästan precis som Zhang återvänt från Hulin kommun, arresterades och dömdes han till fängelse. Han fördes till Daqings fängelse. Sedan i maj 2009 har Zhang torterats så svårt att han inte längre kan ta vara på sig själv. När han var medvetslös förde man honom tillbaka till Liutans polisstation. Polisen bad hans barn att ta hem honom till bostaden i Hulin. Han avled på kvällen den 22 januari 2010.

Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/26/216971.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/1/29/114226.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.