Li Huijuan blev plötsligt psykiskt sjuk i Baimalong tvångsarbetsläger efter att vakterna där gav henne mjölk

Namn: Li Huijuan
Kön: Kvinna
Ålder: 42
Adress: Okänd
Yrke: Bokförsäljare
Arresterad: 20 maj 2009
Fängslad: Baimalong tvångsläger för kvinnor i Zhuzhou
Stad: Leiyang
Provins: Hunan
Förföljelse: Olagligt dömd, tvångsinjicering med droger

Falun Gong-utövaren Li Huijuan greps på kvällen den 20 maj 2009, när hon delade ut sanningsförklarande material om Falun Gong i staden Leiyang. Hon dömdes senare till ett års tvångsarbete och fördes till Baimalong tvångsläger för kvinnor i Zhuzhou. Under det kinesiska nyåret 2010 blev hon lurad av vakterna och drack två koppar mjölk. Hon blev genast förvirrad och hennes minne bleknade. Den 12 mars blev hon hemskickad på grund av psykisk sjukdom.

I tvångsarbetslägret vägrade Li sluta utöva Falun Gong. När hennes familj kallades in för att ta hem henne den 12 mars hade hon ansiktsödem och var förvirrad. Hon växlade mellan skratt och gråt.

Efter sin hemkomst började hon att utöva Falun Gong igen och hennes tillstånd förbättrades. Några dagar efter att hon kommit hem så upptäckte hennes anhöriga att två nålar satt djupt fast på undersidan av hennes fötter. Hon kunde inte minnas om hon fått någon injektion i tvångsarbetslägret.

Li hade lidit en hel del svårigheter när hon var ung. Hennes make skilde sig från henne för att hon hade en obotlig sjukdom. Innan hon började utöva Falun Gong så tänkte hon till och med på att begå självmord. En annan utövare introducerade Falun Gong för henne. Efter att hon började utöva Falun Gong så försvann alla hennes tidigare symptom och sjukdomar.

Li försörjde sitt barn och sin far genom den lilla inkomst hon tjänade genom att sälja och hyra ut böcker.

Personer som var involverade i att förfölja henne:

Poliserna Jiang Songlin, Chen Mingzhi från staden Leiyangs inrikes säkerhetsavdelning

Wan Xiaoyun biträdande chef för staden Leiyangs fängelser

Vakterna vid Baimalong tvångsarbetsläger: Long Liyun, Zheng Xia, Liu Xueying, Zhu Rong, Hu Rong, Li Hui, He Hongling

Fångarna: Wang Qin, Gao Lisha, Jiang Li, Liu Yuer, Huang Yougui, Liu Meili, He Jin,
fångarna nr 169, nr 160, nr. 131, och nr. 167

Obs: Utövare Wen Xiaoping, Dai Liyun och Liu Tiegua drabbades också brutalt och misshandlades på Baimalong tvångsarbetsläger. Wen Xiaoping fick också ett psykiskt sammanbrott.

Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2010/4/8/221176.html
Engelsk version: www.clearwisdom.net/html/articles/2010/4/27/116367.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.