Spanien: Utövare förklarar fakta om Falun Gong i Alicante

I början av april 2010 besökte Falun Gong-utövare från Madrid, kuststaden Alicante för att klargöra fakta om Falun Gong för befolkningen på orten. De satte upp en banderoll så att folk längs den stora gågatan i centrum, kunde se tydligt. De delade ut flygblad till förbipasserande och samlade in namnunderskrifter till stöd för Falun Gong.

Förbipasserande lyssnade uppmärksamt då utövare förklarade fakta

Deras flygblad beskrev klart och tydligt Kinas kommunistregims brutala förföljelse av Falun Gong, och de organstölder på levande Falun Gong-utövare som äger rum i Kina. Falun Gong är en fredlig kultiveringsmetod. Innan förföljelsen startade, var det 100 miljoner människor i Kina som utövade Falun Gong och metoden var mycket populär. Metoden tilldelades också många utmärkelser av den kinesiska regeringen. Falun Gong har spridits till över 100 länder och regioner runt om i världen. Den fredliga och effektiva utövningen av Falun Gong har mottagits väl av människor världen över.

Många människor ville skriva under den petition som gav stöd till Falun Gong efter att de fått ta del av fakta. En grupp ungdomar sade till utövare efter att de skrivit sina namnteckningar, "Fortsätt kämpa. Vi stödjer er allihopa!" Många andra visste redan om vad som hände i Kina. De sade, " Ni gör ett utmärkt arbete. Fortsätt!" Många människor kom för att läsa på affischerna som exponerar förföljelsen och frågade efter mer information. De frågade också utövare efter mer detaljerad information.

Genom den här dagens aktiviteter, fick lokala regeringspolitiker kännedom om fakta om Falun Gong. De uttryckte sitt stöd och bidrog till aktiviteten.

Lokala utövare och utövare från Madrid samlades nere vid stranden dagen därpå för en gruppövning.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a53043-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.