Exponering av KKP´s förföljelse av Falun Gong i centrala München

Den 23 maj 2010 höll Falun Gong-utövare en aktivitet i München för att få ett slut på det kinesiska kommunistpartis (KKP) förföljelse av Falun Gong, och för att stödja de 73 miljoner människor som redan lämnat KKP. München är den största staden i södra Tyskland. Marienplatz i stadens centrum är alltid fullt av turister. Utövares uppvisning av övningarna samt informationstavlorna väckte turisternas uppmärksamhet. Efter att de tagit del av fakta, undertecknade folk en petition som fördömer förföljelsen. Vissa fastlandskineser trädde även på plats ut ur det kommunistiska undomsförbundet den här dagen.

Utövare visar upp Falun Gong övningarna

Namninsamling till stöd för Falun Gong

Utövare berättar för kineser om brotten mot mänskliga rättigheter.

Amerikanska turister stödjer Falun Gong

En bayersk kartbesikningsman Erich Landstorfer sa, "Människor måste ha mänskliga rättigheter, så jag ska skriva under petitionen"

Att döma av det visade intresset, så var folk ivriga att få veta vad Falun Gong är, varför metoden förföljs i Kina, varför miljoner har trätt ur KKP, sanningen om KKP´s organstölder från levande Falun Gong-utövare, etc. När folk ställde frågor, svarade utövare tålmodigt.
Folk var chockade över att höra att förföljelsen fortsätter än i dag, på grund av att utövare följer principerna sanning-godhet-tålamod, och att detta inte tolereras av KKP. Tyska invånare och turister från andra länder fann det svårt att tro. De frågade, "Om sanning-godhet-tålamod inte tillåts existera, vad skulle folk annars behöva? Därför skrev många under petitionen för att visa att de fördömde förföljelsen och KKP´s tyranni och samtidigt ge sitt stöd för sanning-godhet-tålamod.

Läkaren Michaela Volket läste länge på informationstavlorna, pratade med utövarna och tittade på uppvisningen av övningarna. Senare skrev hon under petitionen som fördömde förföljelsen. Hon berättade att hon varit med om sexuella övergrepp, men att hon tyckte att förföljelsen av Falun Gong-utövare var betydligt allvarligare än vad hon hade gått igenom. Hon hoppades att hennes underskrift skulle hjälpa till att stoppa förföljelsen så snabbt som möjligt. Hon önskade utövarna all lycka och framgång.

En amerikansk turist som talade flytande kinesiska. På 1970-talet arbetade han för president Nixon och följde med presidenten på resor till bland annat Kina 1972. Han arbetade under lång tid för den amerikanska regeringen innan han pensionerade sig. Då han berättade varför han skrev under petitionen, sa han, "Jag tror på frihet, att människor ska få uttrycka sin asikter på ett sätt som känns rätt för dem. Då vi normaliserar relationerna med Kina, måste olika röster få komma fram."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a53462-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.