Bohuslänningen: Konst som uttryck mot förföljelse

Artikeln publicerades i tidningen Bohuslänningen den 23 juli 2010

För elva år sedan upprättades ett totalförbud mot Falun Gong i Kina, med en förföljelse av dess utövare som följd. Det uppmärksammas i utställningen The Art of Zhen Shan Ren, som nu förbereds i Konstfrämjandets före detta lokaler, på Södergatan, i Uddevalla.

– I tisdags var det exakt elva år sedan Falun Gong förbjöds i Kina och förföljelsen med misshandel, tortyr och fängslande av dess ut-övare började. Då uppskattade man att 70 miljoner kineser utövade Falun Gong och det var mycket på grund av att det var så populärt som regeringen kände sig hotad och utförde ett totalförbud, säger Ann Carlsson Korneev, konstnär, som är på plats för att förbereda för utställningen som Svenska Föreningen för Falun Dafa står bakom.

Falun Gong, eller Falun Dafa, som det också kallas är en övningsform med rötter i traditionell kinesisk Qigong. Genom meditation och fysiska övningar utövar man kultivering, något som Ann Carlsson Korneev förklarar som ett sätt att stärka kropp, själ och sinne.

– Man utgår från tre grundprinciper som kan förklaras som sanning, barmhärtighet och tolerans. Det handlar om att försöka följa dessa utgångspunkter i alla situationer i livet, säger hon.

Att Falun Dafa ibland utmålas som en religiös sekt vänder Ann Carlsson Korneev, som själv ut-övar disciplinen sedan flera år tillbaka, sig emot.

– Om jag hade tyckt att det var en sekt hade jag slutat för länge sedan. Jag arbetar som fri konstnär och har möjlighet att använda min frihet till att uttrycka och skapa det jag vill, säger hon.

Klassisk måleriteknik

Sedan 2004 har The Art of Zhen Shan Ren turnerat i mer än 40 länder. Verken som nu visas i Uddevalla är reproduktioner av målningar utförda av konstnärer i Falun Dafa Art group som bildats av professor Zhang Kunlun. Förutom en kanadensare, är övriga konstnärer från Kina och lever, som han själv, i exil i framförallt Kanada och USA.

– De arbetar med klassisk måleriteknik, då det är ett uttryck som alla människor kan förstå och ta till sig. Några av konstnärerna har själva upplevt förföljelsen och det är det som skildras i motiven. Men det finns också bilder vilka visar kultiveringens skönhet och meditativa upplevelser, berättar Ann Carlsson Korneev.

I utställningen finns bland annat reproduktionen av Yuan Lis A Tragedy in China, där en ung kvinna målats sittande vid sin makes livlösa kropp.

– Den handlar om ett gift par, där mannen blivit satt i omskolningsläger för att avsäga sig sin tro, och tvingas skriva under ett papper som bevis på det. Om de inte gör det så fängslas de och vissa har torterats till döds. Det finns mer än 3‑000 dokumenterade fall och då är mörkertalet ändå stort, säger Ann Carlsson Korneev.

Brist på mänskliga rättigheter

Med utställningen hoppas hon och Annika Sallander som också är på plats och förbereder inför vernissagen, att dra uppmärksamhet till den rådande situationen i Kina.

– Just här handlar det om utövare av Falun Gong, men det finns många grupper som lever under förtryck. Det handlar om att uppmärksamma bristen på mänskliga rättigheter, trosfrihet och yttrandefrihet, säger de.

Fotnot: Utställningen pågår 24 juli–14 augusti

Källa: http://bohuslaningen.se/kulturnoje/1.901331-konst-som-uttryck-mot-forfoljelse

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.