Italien: Ungdomsminister fördömer förföljelsen

Italiens ungdomsminister, Giorgia Meloni, uttryckte nyligen sin upprördhet över förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina

Den 13 november 2010 samlades Falun Gong-utövare från över tjugo länder, inkluderat Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Holland och Belgien i Rom för att bland annat ha en stor parad. Flera EU-tjänstemän och tjänstemän från Italien skrev brev eller kom för att delta i paraden till stöd för Falun Gong. Ungdomsminister, Giorgia Meloni, sade i sitt brev, "Jag är upprörd över förföljelsen i Kina" och "Den fria världem borde inte blunda för det faktum att hundratals miljoner människor har mist deras tanke- åsikts-, religions- och församlingsfrihet."

Den 13 november hade Falun Gong-utövarna en gemensam morgonträning i Roms Viktoriapark
Falun Gong-utövarnas parad utgick från "Mouth of Truth-torget" i Rom
Falun Gong-utövarna höll en ljusvaka vid "Four Rivers Fountain-torget" klockan 18.00 för att minnas de medutövare som förföljts till döds av det kinesiska kommunistpartiet

Italiens ungdomsminister, Giorgia Meloni, sade i sitt stödjebrev till paraden, "Jag är mycket upprörd över förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Ingen har rätt att hindra folk från att utöva den här uråldriga meditationsmetoden avsedd att förädla kropp och sinne och de är en fredlig grupp som varken sprider hat eller våldsamheter."

När han nämnde KKPs grymma metoder under förföljelsen av Falun Gong, påpekade Giorgia att KKP, liksom alla diktaturer, ter sig som en ond sekt som aldrig besparar sig för att förtrycka en ortodox tro. Han sade, "Att förtrycka rösten från människors hjärtan är vad som vanligen karaktäriserar en diktatur. Alla diktaturer har tillämpat den här "religiösa" formen som att vara det enda att dyrka av en person eller ett parti."

Meloni bad västvärlden om hjälp för att stoppa KKPs förföljelse av Falun Gong. Han sade, "Den fria världen ska inte blunda för det faktum att hundratals miljoner människor som mist sin tanke-, åsikts-, religions och församlingsfrihet."

EU-parlamentariker Claudio Morgandi sände också ett brev till den italienska Falun Dafa-föreningen i vilket han uttryckte sitt stöd för Falun Gong och sina förhoppningar om ett slut på den brutala förföljelsen i Kina.

Parlamentsledamot Morgandi fördömde KKPs ondska och dess brott mot mänskliga rättigheter som utvidgat förföljelsen av Falun Gong till att bli global och således kan de Europeiska ländernas intressen även riskeras. Han sade: "KKP har hela tiden försökt att hjärntvätta människor av rädsla för att förlora folkets stöd."

Parlamentsledamot Morgandi uttryckte sitt erkännande av de universella principerna Sanning-Godhet-Tålamod som Falun Gong-utövare följer

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a54938-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.